Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Co to jest redundancja?

wtorek,

Co to jest redundancja?

W informatyce termin „redundancja” odnosi się do nadmiaru w systemach, infrastrukturze lub danych, który jest świadomie stosowany w celu zwiększenia niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa. Redundancja zapewnia, że w przypadku awarii jednego komponentu, inne mogą przejąć jego funkcje, minimalizując ryzyko przestojów lub utraty danych. Choć może wiązać się z większymi kosztami początkowymi, korzyści płynące z zapewnienia ciągłości działania i ochrony danych są nieocenione, szczególnie w krytycznych zastosowaniach biznesowych i infrastrukturalnych.

Główne rodzaje redundancji

  • Redundancja sprzętowa – polega na wykorzystaniu dodatkowych komponentów sprzętowych, takich jak dodatkowe dyski twarde, serwery, zasilacze czy komponenty sieciowe. W przypadku awarii jednego z komponentów inne mogą przejąć jego zadania.
  • Redundancja danych – tworzenie kopii zapasowych danych lub ich zduplikowanie na różnych urządzeniach. Najczęstszym przykładem jest RAID (Redundant Array of Independent Disks), który umożliwia zapisywanie danych na wielu dyskach twardych jednocześnie, zabezpieczając przed utratą danych w przypadku awarii dysku.
  • Redundancja oprogramowania – obejmuje tworzenie kopii zapasowych systemów operacyjnych i aplikacji, a także implementację złożonych systemów, takich jak klastry, które pozwalają na ciągłe działanie aplikacji nawet w przypadku awarii jednego z serwerów.
  • Redundancja sieciowa – polega na stosowaniu wielu ścieżek sieciowych i połączeń, tak aby w przypadku przerwania jednej ścieżki, ruch mógł być przekierowany na inną.
  • Redundancja geograficzna – odnosi się do rozmieszczania krytycznych zasobów (takich jak serwery danych) w różnych lokalizacjach geograficznych, aby zabezpieczyć się przed awariami spowodowanymi przez katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne czy inne zdarzenia regionalne.

Zalety redundancji

  • Zwiększona niezawodność – redundancja minimalizuje ryzyko przestojów, zapewniając ciągłość działania usług i dostępność danych.
  • Bezpieczeństwo danych – zapobiega utracie danych poprzez tworzenie kopii zapasowych i duplikację.
  • Elastyczność i skalowalność – umożliwia rozszerzenie infrastruktury w łatwy sposób, zwiększając jej możliwości przetwarzania i przechowywania danych.
  • Ochrona przed katastrofami – zabezpiecza przed skutkami katastrof naturalnych i innych zdarzeń zewnętrznych, które mogą zakłócić działanie systemów.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły