Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Co to jest wirtualizacja?

niedziela,

Co to jest wirtualizacja?

Wirtualizacja w informatyce to technologia, która pozwala na tworzenie wirtualnych, a nie fizycznych wersji zasobów komputerowych, takich jak serwery, urządzenia pamięci masowej, sieci i nawet systemy operacyjne. Jest to kluczowy element współczesnych centrów danych i chmury obliczeniowej, umożliwiający efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych, większą skalowalność, zwiększoną elastyczność i ułatwienie zarządzania.

Historia i ewolucja

Początki wirtualizacji sięgają lat 60., kiedy to firmy takie jak IBM zaczęły rozwijać technologie wirtualizacji, aby lepiej wykorzystać swoje duże i drogie mainframe'y. Współczesna wirtualizacja, w dużym stopniu rozwijana od początku XXI wieku, przyniosła jednak znacznie szersze zastosowania i dostępność.

Jak to działa?

Wirtualizacja polega na wykorzystaniu oprogramowania do symulacji sprzętu i stworzenia wirtualnego systemu, znanego jako maszyna wirtualna (VM). Każda maszyna wirtualna może działać jak oddzielny komputer, z własnym systemem operacyjnym i aplikacjami, działającym na jednym fizycznym serwerze. Oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie VM, nazywane hipernadzorcą (hypervisor), dzieli i izoluje zasoby fizycznego serwera pomiędzy wirtualne maszyny.

Rodzaje wirtualizacji

Bardziej szczegółowe zestawienie znajdziesz w artykule „Rodzaje wirtualizacji”.

 • Wirtualizacja serwerów – podział pojedynczego serwera fizycznego na wiele izolowanych wirtualnych serwerów.
 • Wirtualizacja sieci – symulacja sprzętu sieciowego, co umożliwia tworzenie wirtualnych sieci i urządzeń sieciowych.
 • Wirtualizacja pamięci masowej – zarządzanie i prezentowanie zasobów pamięci masowej, tak aby były one dostępne dla wirtualnych maszyn.
 • Wirtualizacja desktopowa – umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do pulpitów na serwerach wirtualnych.
 • Wirtualizacja aplikacji – odseparowanie aplikacji od fizycznego systemu, na którym są uruchomione.

Zalety wirtualizacji

 • Efektywność zasobów – lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych.
 • Elastyczność – łatwe skalowanie i szybka konfiguracja nowych zasobów.
 • Oszczędność kosztów – mniejsze potrzeby sprzętowe i niższe koszty operacyjne.
 • Izolacja i bezpieczeństwo – ograniczenie ryzyka awarii i zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Wyzwania i ograniczenia

 • Zależność od oprogramowania – potrzeba specjalistycznego oprogramowania do zarządzania i monitorowania.
 • Złożoność – zarządzanie środowiskiem wirtualnym może być skomplikowane.
 • Wydajność – możliwe spadki wydajności z powodu nakładu na zasoby serwera.

Przyszłość wirtualizacji

Wirtualizacja nadal ewoluuje, integrując się z nowymi technologiami, takimi jak konteneryzacja i chmura obliczeniowa. Jej rola w tworzeniu bardziej elastycznych, skalowalnych i wydajnych środowisk IT jest niezaprzeczalna i będzie nadal ważna w przyszłości technologii informacyjnych.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły