Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Rodzaje wirtualizacji

poniedziałek,

Rodzaje wirtualizacji

Wirtualizacja jest szeroko stosowaną technologią w świecie IT, umożliwiającą emulację zasobów sprzętowych przez oprogramowanie, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu i zwiększoną elastyczność w zarządzaniu zasobami. Każdy rodzaj wirtualizacji oferuje unikalne korzyści i jest stosowany w zależności od konkretnych wymagań i celów projektu. Wirtualizacja umożliwia elastyczność, skalowalność, lepsze wykorzystanie zasobów, a także zapewnia wyższe bezpieczeństwo i łatwość zarządzania w środowiskach IT.

  • Wirtualizacja systemów (serwerów) – polega na emulacji całego komputera, pozwalając na uruchamianie wielu maszyn wirtualnych (VMs), każda z własnym systemem operacyjnym, na pojedynczym fizycznym serwerze. Każda maszyna wirtualna działa niezależnie i jest izolowana od innych.
  • Wirtualizacja aplikacji – umożliwia uruchamianie aplikacji w izolowanym środowisku na tym samym systemie operacyjnym. Jest to przydatne w zapobieganiu konfliktom między aplikacjami i zarządzaniu wersjami oprogramowania.
  • Wirtualizacja sieci – polega na wirtualizacji zasobów sieciowych, takich jak przełączniki, routery, zapory sieciowe, karty sieciowe itp. Umożliwia tworzenie wirtualnych sieci, które są odseparowane od fizycznej infrastruktury sieciowej.
  • Wirtualizacja pamięci – polega na abstrakcji zasobów pamięci, co pozwala na efektywne zarządzanie i alokację pamięci między maszynami wirtualnymi.
  • Wirtualizacja przechowywania danych (Storage Virtualization) – polega na ukryciu fizycznej kompleksowości i oddzieleniu zasobów pamięci masowej od serwerów, co ułatwia zarządzanie i optymalizację wykorzystania dysków i innych urządzeń przechowywania danych.
  • Wirtualizacja desktopów (VDI - Virtual Desktop Infrastructure) – umożliwia centralne zarządzanie pulpitami użytkowników, które są hostowane w data center i dostarczane użytkownikom na różne urządzenia końcowe.
  • Wirtualizacja GPU (Graphics Processing Unit) – polega na udostępnianiu zasobów karty graficznej między wieloma użytkownikami lub procesami, co jest szczególnie przydatne w zadaniach wymagających intensywnej pracy graficznej.
  • Wirtualizacja kontenerów – umożliwia uruchamianie wielu izolowanych aplikacji (kontenerów) na tym samym systemie operacyjnym. Każdy kontener zawiera wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia aplikacji, co ułatwia wdrażanie i skalowanie.
  • Parawirtualizacja – jest to technika wirtualizacji, w której system operacyjny gościa jest świadomy, że jest uruchamiany w środowisku wirtualnym, co pozwala na optymalizację wydajności.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły