Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pakiet smartmontools i Windows

środa,

Pakiet smartmontools i Windows

Pakiet oprogramowania smartmontools jest dostępny zarówno dla systemów Linux, jak i Windows. Służy on do monitorowania i analizy dysków twardych, SSD oraz innych urządzeń magazynujących, za pomocą technologii Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.). Pamiętaj, że interpretacja danych S.M.A.R.T. może być skomplikowana, a same wskaźniki nie zawsze precyzyjnie wskazują na konkretne problemy. Warto więc korzystać ze smartmontools jako jednego z narzędzi w szerszym zakresie diagnostyki dysku twardego.

Pobieranie i instalacja

Możesz to zrobić na dwa sposoby. Jeśli cenisz sobie szybkość i prostotę, uruchom wiersz poleceń jako administrator i wpisz komendę:

winget install smartmontools

Oczywiście możliwa jest także instalacja pakietu w „tradycyjny” sposób – przejdź na oficjalną stronę smartmontools i pobierz najnowszą wersję dla Windows. Następnie zainstaluj pobrany program, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora.

Praca ze smartmontools

Uruchamianie smartmontools

Po zainstalowaniu pakietu otwórz wiersz poleceń (CMD) jako administrator. Możesz to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy na menu Start i wybierając "Wiersz poleceń (administrator)" lub "Windows PowerShell (administrator)".

Sprawdzanie dysków

Aby zobaczyć listę dysków w systemie, użyj polecenia:

smartctl --scan

Wynik pokaże listę dostępnych urządzeń.

Wyświetlanie informacji S.M.A.R.T.

Aby uzyskać informacje S.M.A.R.T. dla konkretnego dysku, użyj polecenia:

smartctl -a /dev/sdX

zamieniając /dev/sdX na ścieżkę do wybranego dysku (np. /dev/sda).

Uruchamianie testów

Możesz również przeprowadzić testy S.M.A.R.T. na dysku. Istnieją różne rodzaje testów, np. krótki (short) i długi (long). Dla krótkiego testu użyj polecenia:

smartctl -t short /dev/sdX

Po zakończeniu testu sprawdź wyniki za pomocą polecenia:

smartctl -l selftest /dev/sdX

Ustawienia i zaawansowane opcje

Dostępne są również zaawansowane opcje konfiguracji i monitorowania, zapoznaj się z dokumentacją.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły