Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pakiet smartmontools

środa,

Pakiet smartmontools

Wszystkie nowoczesne dyski twarde i SSD zapewniają możliwość monitorowania swojego stanu poprzez atrybuty S.M.A.R.T., które dostarczają informacji o ewentualnych błędach i szacowanej pozostałej żywotności urządzenia. Dodatkowo technologia S.M.A.R.T. umożliwia wykonywanie rozmaitych testów w celu wykrycia potencjalnych problemów. Regularne monitorowanie dysku znacznie ogranicza możliwość nieoczekiwanej utraty danych. Oczywiście w zastosowaniach profesjonalnych, obok monitorowania wymagane jest także systematyczne wykonywanie kopii zapasowych.

Do wykorzystania możliwości S.M.A.R.T., potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie. Narzędzia tego typu dostarcza m.in. dostępny nieodpłatnie zestaw programów smartmontools, który zawiera dwa składniki, smartctl i smartd. Pierwszy z nich daje możliwość uruchamiania testów i odczytywania z dysku informacji o jego stanie, natomiast smartd pozwala na stałe monitorowanie dysku. Obydwa programy pracują w środowisku tekstowym. Autorzy smartmontools dostarczają swoje oprogramowanie w wersjach dla systemów operacyjnych GNU/Linux, FreeBSD, NetBSD, Solaris oraz Microsoft Windows.

W systemie Ubuntu pakiet smartmontools można znaleźć w oficjalnych repozytoriach, a jego instalacja przebiega w standardowy sposób.

sudo apt-get install smartmontools

Dzięki narzędziu smartctl można uzyskać informacje o dysku, m.in. sprawdzić, czy urządzenie obsługuje technologię S.M.A.R.T. oraz, czy opcja ta jest włączona.

~:# smartctl -i /dev/sdb

smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.8.0-29-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   Seagate FireCuda 3.5
Device Model:   ST2000DX002-2DV164
Serial Number:  Z4Z9Y52Y
LU WWN Device Id: 5 000c50 0a60ffc6c
Firmware Version: CC41
User Capacity:  2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes:   512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:  7200 rpm
Form Factor:   3.5 inches
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:  Mon Nov 30 07:41:07 2020 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enable

Program smartctl wywołany z parametrem c wyświetla informację o dostępnych testach z szacowanym czasem ich trwania.

~:#smartctl -c /dev/sdb

smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.8.0-29-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:   (  0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: 		(  0) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: 	 (  1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 211) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (  2) minutes.
SCT capabilities: 	    (0x1081)	SCT Status supported.

Dostępnych jest kilka rodzajów testów, m.in.:

 • offline – szybki podstawowy test dysku;
 • short – krótki test elektroniki i elementów mechanicznych wraz z próbą zapisania i odczytu pewnego obszaru dysku;
 • long – długi test próbujący wykryć wszystkie możliwe problemy;
 • conveyance – jego zadaniem jest wykrycie uszkodzeń powstałych podczas transportu urządzenia;
 • select – test nośnika na określonej w wywołaniu części dysku.

Specyfikacja S.M.A.R.T. określa dwa możliwe tryby prowadzenia testów:

 • captive – dysk zostaje wyłączony z użycia;
 • idle – testy przeprowadzane są w czasie bezczynności dysku.

Tryb captive można aktywować, dodając parametr C w wywołaniu programu. W poniżej prezentowanym wywołaniu uruchomiono test typu short.

~:# smartctl -t short /dev/sdb
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.8.0-29-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 1 minutes for test to complete.
Test will complete after Mon Nov 30 07:45:23 2020 CET
Use smartctl -X to abort test.

Wynik testu można wyświetlić, wywołując poniżej cytowane polecenie.

~:# smartctl -l selftest /dev/sdb

smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.8.0-29-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline    Completed without error    00%   13698

Pełna informacja o atrybutach S.M.A.R.T. wraz z wynikami testów dostępna jest po wywołaniu programu z parametrem a. Z uwagi dużą objętość wyświetlanych danych poniżej znajdują się jedynie fragmenty efektu prezentowanej komendy.

~:# smartctl -a /dev/sdb

[...]

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x000f  117  099  006  Pre-fail Always    -    118386984
 3 Spin_Up_Time      0x0003  095  095  000  Pre-fail Always    -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0032  098  098  020  Old_age  Always    -    2751
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  010  Pre-fail Always    -    0
 7 Seek_Error_Rate     0x000f  084  060  030  Pre-fail Always    -    239069237
 9 Power_On_Hours     0x0032  085  085  000  Old_age  Always    -    13698
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  097  Pre-fail Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  098  098  020  Old_age  Always    -    2920
183 Runtime_Bad_Block    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
184 End-to-End_Error    0x0032  100  100  099  Old_age  Always    -    0
187 Reported_Uncorrect   0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
188 Command_Timeout     0x0032  100  099  000  Old_age  Always    -    3
189 High_Fly_Writes     0x003a  100  100  000  Old_age  Always    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022  060  054  045  Old_age  Always    -    40 (Min/Max 23/40)
191 G-Sense_Error_Rate   0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    50
193 Load_Cycle_Count    0x0032  097  097  000  Old_age  Always    -    6095
194 Temperature_Celsius   0x0022  040  046  000  Old_age  Always    -    40 (0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  000  Old_age  Always    -    0
240 Head_Flying_Hours    0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    13564h+00m+46.322s
241 Total_LBAs_Written   0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    21912443188
242 Total_LBAs_Read     0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    1792124845558

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

[...]

Proces regularnego „ręcznego” kontrolowania stanu dysku wymaga od użytkownika sporo fatygi, dzięki smartd można to zautomatyzować. Z jego wykorzystaniem stan dysku jest sprawdzany w zadanych odstępach czasu, a zmiany są zapisywane w dzienniku systemowym.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły