Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

WYSIWYG

poniedziałek,

WYSIWYG

WYSIWYG to akronim od angielskiego wyrażenia „What You See Is What You Get”, co w tłumaczeniu oznacza „To, co widzisz, jest tym, co otrzymujesz”. Termin ten jest używany głównie w odniesieniu do systemów edycji tekstu lub grafiki, które umożliwiają użytkownikowi tworzenie i modyfikowanie treści w formie, która jest identyczna lub bardzo zbliżona do jej ostatecznego wyglądu. Dzięki temu użytkownicy mogą projektować różne elementy (np. dokumenty, prezentacje, strony internetowe), widząc od razu, jak będą one wyglądały po opublikowaniu lub wydrukowaniu, co ułatwia pracę i pozwala unikać niespodzianek związanych z końcowym formatowaniem.

Przykładami narzędzi WYSIWYG są edytory tekstu takie jak Microsoft Word, edytory stron internetowych jak Adobe Dreamweaver, czy systemy zarządzania treścią (CMS) takie jak WordPress, gdzie użytkownik podczas edycji treści widzi od razu, jak będą one prezentować się w finalnej wersji.

Technologia WYSIWYG znacząco wpłynęła na to, jak tworzymy, edytujemy i publikujemy treści cyfrowe, sprawiając, że proces ten jest bardziej intuicyjny, efektywny i dostępny dla szerszego grona użytkowników, niezależnie od ich umiejętności technicznych.

Historia koncepcji WYSIWYG

Historia koncepcji WYSIWYG (What You See Is What You Get) jest ściśle związana z rozwojem komputerów osobistych i oprogramowania do edycji tekstów, grafiki oraz publikacji. Początki tej idei sięgają lat 70. i 80. dwudziestego wieku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto opracowywać narzędzia umożliwiające użytkownikom wizualną edycję treści.

Początki (lata 70.)

Wczesne systemy komputerowe, takie jak te używane w drukarniach, często opierały się na skomplikowanych kodach i znacznikach, aby formatować tekst. Użytkownicy musieli wyobrażać sobie końcowy wygląd dokumentu, co było czasochłonne i skomplikowane. WYSIWYG wprowadził rewolucję, pozwalając na bezpośrednią pracę z tekstem tak, jak miał się on ostatecznie ukazać.

Przełom z Xerox PARC (lata 70.)

Prawdziwy przełom w rozwoju technologii WYSIWYG nastąpił dzięki pracowniom Xerox PARC, gdzie stworzono pierwsze interfejsy użytkownika z graficznym przedstawieniem dokumentów. Xerox Alto, a później Xerox Star, były jednymi z pierwszych systemów wykorzystujących ideę WYSIWYG w edytorach tekstu i grafiki.

Rozwój w latach 80.

W latach 80. technologia WYSIWYG zaczęła być szerzej stosowana, głównie dzięki rozwojowi komputerów osobistych oraz oprogramowania takiego jak Bravo (pierwszy edytor tekstu WYSIWYG stworzony w Xerox PARC), MacWrite na pierwszy Macintosh firmy Apple, czy Microsoft Word dla systemu Windows. Te aplikacje pozwalały użytkownikom na tworzenie dokumentów, widząc jednocześnie ich finalny wygląd.

Ewolucja na przełomie wieków

W latach 90. i na początku XXI wieku technologia WYSIWYG stała się standardem w większości edytorów tekstu i systemów do projektowania stron internetowych. Programy takie jak Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, a później rozwijające się platformy blogowe i systemy zarządzania treścią (CMS) jak WordPress, zintegrowały WYSIWYG, umożliwiając tworzenie zaawansowanych stron internetowych i dokumentów bez potrzeby znajomości kodowania.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły