Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Xerox Alto

wtorek,

Xerox Alto

1 marca 1973 roku wyprodukowano pierwszą serię komputerów Xerox Alto.

W 1970 roku powstał ośrodek badawczy firmy Xerox nazwany jako Xerox PARC. Laboratorium firmy Xerox opracowało wiele pionierskich rozwiązań stosowanych do dziś, np. pierwszą drukarkę laserową, standard Ethernet, pierwszy program typu WYSIWYG. Jednym z tych osiągnięć był pierwszy komputer osobisty z systemem graficznym Xerox Alto. Niestety zarząd firmy konsekwentnie koncentrował się na kserokopiarkach i z pomysłów inżynierów Xerox pełnymi garściami czerpały inne przedsiębiorstwa. Rozgoryczeni pracownicy Xerox PARC w wielu przypadkach zmieniali pracę.

Głównym projektantem komputera Xerox Alto był Charles P. Thacker. Twórcy Xerox Alto inspirowali się wcześniejszymi projektami graficznych interfejsów. Duży wpływ wywarły na nich osiągnięcia Douglasa Engelbarta, który opracował zaprezentowany w 1968 roku system komputerowy o nazwie oN-Line System (NLS). NLS umożliwiał nowatorskie jak na swoje czasy sposoby interakcji z komputerem, stosowana w nim mysz komputerowa stała się standardem dopiero ponad dziesięć lat później i jako pierwszy wprowadzał takie rozwiązania jak środowisko oparte o okna i dokumenty zawierające hiperłącza. Kolejnym źródłem inspiracji był system PLATO opracowany na Uniwersytecie Illinois.

W komputerze Alto wykorzystano m.in. jednostkę arytmetyczno-logiczną opartą na chipie Texas Instruments 74181, wymienny dysk twardy firmy Diablo Data o pojemności 2,5 MB, interfejs Ethernet. Wszystkie podzespoły mieściły się w obudowie o wymiarach małej lodówki. Do maszyny dołączono monitor CRT o rozdzielczości 606×808 pikseli montowany w nietypowej obecnie orientacji pionowej, klawiaturę, mysz z trzema przyciskami oraz opcjonalną dodatkową pięcioprzyciskową klawiaturę. Do współpracy z Alto zaprojektowana kilka innych urządzeń, m.in. kamerę ora drukarkę.

O sile komputera stanowiło oprogramowanie. Systemem operacyjnym był Alto Executive. Z Alto dostarczano pionierskie systemy składu dokumentów WYSIWYG: Bravo i Gypsy, edytor grafiki wektorowej Sil, edytor grafiki wektorowej Draw, edytor bitmap Markup, jedną z pierwszych sieciowych gier wideo Alto Trek. Xerox Alto za sprawą wielu istotnych innowacji w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego wywarł wielki wpływ na rozwój informatyki. Inspirowano się zwłaszcza graficznym interfejsem użytkownika obsługiwanym za pomocą myszki. Steve Jobs po prezentacji Xerox PARC w 1979 roku zatrudnił w Apple kilku pracowników laboratorium, a następnie podobne rozwiązania wprowadzi w komputerach produkowanych przez własną firmę. Rozwiązania zastosowane w Alto przyjęło także wielu innych producentów.

Firma Xerox nie wprowadziła komputera Alto do szerokiej sprzedaży, powstał on głównie w celach badawczych. Wyprodukowano łącznie około dwóch tysięcy sztuk urządzenia, część egzemplarzy otrzymały wybrane podmioty, np. Biały Dom, niektóre amerykańskie uniwersytety i instytucje.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły