Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Oddział Przygotowania Wojskowego

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.
Zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021.

Dofinansowanie 82 640,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 103 300,00 zł

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły