Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Klasa mundurowa w naszej szkole

czwartek,

Klasa mundurowa w naszej szkole

Od przyszłego roku szkolnego uruchamiamy klasę mundurową o profilu wojskowym. Innowacja skierowana jest do tych uczniów technikum na podbudowie szkoły podstawowej, którzy złożą odpowiedni wniosek.

Klasa mundurowa

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur Wojska Polskiego - dodaj klasę mundurową do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

Co powinieneś zrobić by dołączyć

  1. Wybierz klasę technikum na podbudowie szkoły podstawowej na interesującym Cię kierunku w CKZiU w Mrągowie.
  2. Zapoznaj się z regulaminem klasy mundurowej.
  3. Przekonaj rodziców by poparli Twój wybór.
  4. Przy składaniu dokumentów wypełnij deklarację dot. udziału w innowacji wojskowej.

Nasi partnerzy

  • Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie;
  • 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego.

Cele szczegółowe innowacji

  • Poszerzanie szeroko pojętej wiedzy o wojsku, możliwościach bojowych współczesnej armii, stworzenie możliwości realizowania marzeń i celów życiowych w szeregach Sił Zbrojnych RP.
  • Kształtowanie u uczniów postaw otwartości na innych, budowanie trwałych relacji z ludźmi, doskonalenie umiejętności komunikowania się w zespole, brania na siebie odpowiedzialności za powierzone zadania, samodyscypliny, świadomej motywacji nastawionej na dalszy rozwój.
  • Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów, wspieranie zdrowego stylu życia, rozwijania możliwości własnego organizmu do przetrwania w trudnych warunkach, przezwyciężanie trudów i niewygód.
  • Rozwijanie umiejętności ratownictwa przedmedycznego z nastawieniem na specyfikę ratowania na polu walki.
Zmiana koloru punktora listy

Zmiana koloru punktora listy

Zmiana punktora listy

Zmiana punktora listy

Lista jako menu strony internetowej

Lista jako menu strony internetowej

Zagnieżdżanie list

Zagnieżdżanie list

Pomoc systemowa, część 2 (info)

Pomoc systemowa, część 2 (info)

Pomoc systemowa, część 1 (manual)

Pomoc systemowa, część 1 (manual)

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna