Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły