Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wojska Obrony Terytorialnej

wtorek,

Wojska Obrony Terytorialnej

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

–– motto Wojsk Obrony Terytorialnej.

1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw powstały Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych jednym z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Początki nowego systemu obrony terytorialnej to powołanie pełnomocnika ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej pod koniec 2015 roku. Stanowisko to objął Grzegorz Kwaśniak.

29 marca 2017 roku WOT osiągnęły zdolność operacyjną i formalnie przejęły dowodzenie trzema pierwszymi brygadami w Białymstoku, Lublinie oraz Rzeszowie. W tych jednostkach 21 maja 2017 roku odbyły się pierwsze w historii WOT przysięgi wojskowe. W 2018 roku Ministerstwo Obrony Narodowej ustanowiło Święto Wojsk Obrony Terytorialnej na dzień 27 września. 18 marca 2021 minister Mariusz Błaszczak podpisał decyzję o sformowaniu trzech nowych Brygad Obrony Terytorialnej: w województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim.

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

 • prowadzenie działań obronnych we współpracy z wojskami operacyjnymi oraz wspieranie elementów układu pozamilitarnego;
 • prowadzenie samodzielnych działań niekonwencjonalnych, przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych;
 • udział w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w nakazanych rejonach;
 • realizacja przedsięwzięć z zakresu: zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczo-ratowniczych;
 • prowadzenie działań informacyjnych.

Struktury Wojsk Obrony Terytorialnej

 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie;
 • 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” w Białymstoku;
 • 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie;
 • 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie;
 • 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. „Szczerbiec” w Olsztynie;
 • 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” w Ciechanowie;
 • 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu;
 • 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Gdańsku;
 • 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej;
 • 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej w Łodzi;
 • 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach;
 • 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej;
 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej;
 • 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej;
 • 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. „Warta” w Szczecinie;
 • 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” we Wrocławiu;
 • 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej w Warszawie;
 • 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej w Chełmie;
 • 20. Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej w Przemyślu.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Brygada przyjęła nazwę „Warmińsko-Mazurska” i otrzymała imię kapitana Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. „Szczerbiec”. Więcej informacji o patronie Brygady znajdziesz w artykule na naszej stronie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z lutego 2018 roku Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej przejęła i z honorem kultywuje tradycje Oddziału lotnego Armii Krajowej im. Króla Bolesława Chrobrego oraz 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Struktura organizacyjna

 • Dowództwo 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT — Olsztyn;
 • 4. Kompania Dowodzenia — Olsztyn;
 • 4. Kompania Logistyczna — Olsztyn;
 • 4. Kompania Saperów — Ełk;
 • 4. Kompania Wsparcia — Ełk;
 • 41. Batalion Lekkiej Piechoty — Giżycko;
 • 42. Batalion Lekkiej Piechoty — Morąg;
 • 43. Batalion Lekkiej Piechoty — Braniewo;
 • 44. Batalion Lekkiej Piechoty — Ełk;
 • 45. Batalion Lekkiej Piechoty — Olsztyn.
Artykuł: Pentium II

Pentium II

Artykuł: Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły