Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pierwszy program w języku C w systemie macOS

środa,

Pierwszy program w języku C w systemie macOS

Rozpoczęcie nauki programowania w języku C na komputerze z systemem macOS to łatwe zadanie, ponieważ prawie wszystkie potrzebne do tego narzędzia są zainstalowane domyślnie. Obecne jest np. polecenie gcc dobrze znane programistom preferującym Linuksa. Po uruchomieniu terminala i próbie odwołania się do kompilatora wyścielone zostaje okno z informacją o konieczności instalacji dodatkowych narzędzi, jednak cała fatyga sprowadza się w tym przypadku do kliknięcia przycisku „Instaluj”.

W systemie macOS w rzeczywistości za poleceniem gcc kryje się jego zamiennik w postaci narzędzia clang.

Po instalacji systemu, z poziomu terminala dostępne są edytory Vim oraz Nano. Ten drugi jest łatwiejszy w obsłudze dla początkujących, dlatego został wykorzystany w prezentowanym przykładzie. Po wydaniu komendy nano hello.c tworzony jest plik o nazwie nano.c, a następnie zostaje on otwarty w edytorze.

Przykładowy program to wariacja na temat „Hello World!”. Aby zapisać plik edytowany w programie Nano, użyj skrótu klawiszowego Ctrl+o. Edytor opuścisz, wciskając kombinację klawiszy Ctrl+x.

Jeśli została zachowana nazwa pliku źródłowego z przykładu, program skompilujesz poleceniem gcc hello.c (równie dobrze gcc możesz zastąpić clang). Jeśli nie określono nazwy pliku wynikowego, otrzyma on nazwę a.out, w takim przypadku swój program wywołasz poleceniem ./a.out. W przykładowym wywołaniu obydwa polecenia połączono operatorem && w całość operatorem &&. Zapis gcc hello.c && ./a.out oznacza, że drugie polecenie zostanie wywołane w przypadku powodzenia pierwszej komendy.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Przebieg wojny o Falklandy

Przebieg wojny o Falklandy

Artykuł: Piotr Nowak

Piotr Nowak

Artykuł: Jan Falkowski

Jan Falkowski

Artykuł: Krystyna Wituska

Krystyna Wituska

Artykuł: Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Artykuł: Windows 98

Windows 98

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły