Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Edytor Nano

sobota,

Edytor Nano

18 listopada 1999 ukazała się pierwsza wersja edytora tekstowego Nano.

Autorem programu był Chris Allegretta. Jego edytor tekstowy miał być alternatywą dla dostępnego na niewolnej licencji programu Pico, który był domyślnym edytorem programu pocztowego Pine. Początkowo Allegretta nazwał swój program jako TIP (TIP Isn't Pico), jednak spowodowało to konflikt nazw z inną aplikacją. Od stycznia roku 2000 edytor jest dostępny pod nazwą Nano. Nano jest programem konsolowym, został napisany z wykorzystaniem biblioteki ncurses i jest dostępny na zasadach licencji GNU/GPL. Z czasem, Nano otrzymał wiele opcji niedostępnych w pierwowzorze, takich jak np. wyszukiwanie przy pomocy wyrażeń regularnych, podświetlanie składni. Od 11 sierpnia 2003 roku rozwojem programu zajmował się David Lawrence Ramsey. Obecnym liderem projektu jest Benno Schulenberg.

Nano jest programem konsolowym i obsługuje się go przy pomocy klawiatury. Dwa wiersze widoczne u dołu edytora to ściągawka ze skrótami klawiszowymi. Zestaw wyświetlanych skrótów ulega zmianie w zależności od wykonywanej operacji. Dostęp do pełnej listy skrótów można uzyskać po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+G. W skrótach wykorzystywane są klawisze Control (^) i Meta (M). Klawisz meta to zazwyczaj prawy Alt, w klawiaturach Apple klawisz ⌘ (Command).

Najważniejsze skróty klawiszowe

Skrót Operacja
CTRL+XWyjście z edytora
CTRL+GPomoc
ALT+UCofnij ostatnią operację
ALT+GWciśnij kombinację i podaj numer linii, do której ma przejść kursor
CTRL+OZapisz jako…
CTRL+SZapisz plik
CTRL+KWytnij wiersz
CTRL+UWklej wiersz
CTRL+WWyszukaj tekst
Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły