Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Walenty Peszek

piątek,

Walenty Peszek

Walenty Peszek urodził się 11 lutego 1897 roku w Białobrzegach. Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony do Armii Austro-Węgier. Od sierpnia 1916 do stycznia 1917 roku przebywał w szpitalu z powodu odniesionej rany. Wojnę zakończył w stopniu podporucznika. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.

Brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów. Dowodził ochotniczą kompanią 5 Pułku Piechoty Legionów z Łańcuta. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas działań wojennych dowodził kompanią, a następnie batalionem. W 1922 roku otrzymał stopień kapitana. Był oficerem zawodowym. Służył w wielu jednostkach i wykładał w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.

Od kwietnia 1938 roku był dowódcą 86 Pułku Piechoty w Mołodecznie. Na czele tej jednostki walczył w kampanii wrześniowej. Brał udział m.in. w drugiej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknął niewoli. W grudniu 1939 roku przedostał się na Węgry, a następnie przez Jugosławię, Włochy do Francji. W kwietniu 1940 roku otrzymał przydział do Brygady Strzelców Karpackich formowanej w Syrii. Dowodził 1 Pułkiem Piechoty w ramach tej jednostki.

Po kapitulacji Francji Brygada przeszła na kontrolowany przez Brytyjczyków teren Palestyny. Peszek został dowódcą piechoty Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Jesienią 1940 roku otrzymał awans do stopnia pułkownika. Walczył w obronie Tobruku i bitwie pod Gazalą. W maju 1942 roku objął dowództwo 1 Brygady Strzelców Karpackich. Brał udział w kampanii włoskiej. Podczas bitwy o Monte Cassino został ranny. Jesienią 1944 roku przeniesiono go do Szkocji na stanowisko komendanta Centrum Wyszkolenia Piechoty.

Po demobilizacji pozostał w Wielkiej Brytanii. Prowadził gospodarstwo rolne. W 1964 roku generał Władysław Anders awansował go do stopnia generała brygady. Walenty Peszek zmarł 15 stycznia 1979 roku.

Artykuł: Kazimierz de Pourbaix

Kazimierz de Pourbaix

Artykuł: Zbigniew Piasecki

Zbigniew Piasecki

Artykuł: Bitwa pod Kirlibabą

Bitwa pod Kirlibabą

Artykuł: ORP Sokół

ORP Sokół

Artykuł: Mieczysław Łopuski

Mieczysław Łopuski

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły