Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Display Stream Compression

wtorek,

Display Stream Compression

DSC (Display Stream Compression) to technologia kompresji używana głównie w połączeniach DisplayPort oraz HDMI, która umożliwia przesyłanie wyższych rozdzielczości, wyższych częstotliwości odświeżania i głębszych kolorów przez standardowe interfejsy przy ograniczonej przepustowości, bez widocznej straty jakości obrazu. DSC jest istotnym elementem w nowoczesnych standardach wyświetlaczy, takich jak DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1, które potrzebują efektywnie obsługiwać bardzo wysokie rozdzielczości i szybkości odświeżania. Wraz z rozwojem technologii wyświetlających, DSC będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w efektywnym i jakościowym przesyłaniu obrazu.

Jak działa DSC?

DSC jest formą kompresji bezstratnej lub prawie bezstratnej, co oznacza, że kompresuje obraz w taki sposób, że dekompresja odbywa się z minimalną lub żadną stratą jakości. Używa zaawansowanych algorytmów, które analizują obraz i optymalizują przepływ danych, redukując wymaganą przepustowość, przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu, co jest szczególnie ważne dla zawartości o wysokiej rozdzielczości jak 4K i 8K.

Właściwości DSC

  • Przepustowość: Pozwala na zwiększenie efektywności przepustowości. Na przykład, DisplayPort 1.4 z DSC może przesyłać obrazy 8K przy 60 Hz, co byłoby niemożliwe bez tej technologii przy ograniczonej przepustowości 32.4 Gbps.
  • Kompresja: Stosuje skomplikowaną kompresję, która redukuje ilość danych potrzebnych do przesłania obrazu, umożliwiając wyższe rozdzielczości bez wymagania dodatkowej przepustowości.
  • Kompatybilność: DSC musi być wspierane przez oba końce połączenia (urządzenie źródłowe i wyświetlacz), co oznacza, że zarówno karta graficzna (lub inny emiter sygnału), jak i monitor muszą obsługiwać DSC.
  • Zastosowania: Wszędzie tam, gdzie przepustowość jest ograniczeniem, a wysoka rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są wymagane, np. w zaawansowanych monitorach gamingowych, profesjonalnych wyświetlaczach oraz urządzeniach wideo 4K/8K.

Wersje i kompatybilność

  • DisplayPort 1.4: Wprowadzony DSC 1.2, który wspiera do 8K rozdzielczości z odpowiednią kompresją.
  • HDMI 2.1: Umożliwia używanie DSC dla wyższych rozdzielczości i szybkości odświeżania, wspierając 4K przy 120 Hz oraz 8K przy 60 Hz.

Zalety DSC

  • Umożliwia transmisję 8K przy 60 Hz oraz 4K przy 120 Hz, co jest szczególnie istotne dla przemysłu gamingowego i filmowego, gdzie płynność i szczegółowość obrazu są kluczowe.
  • Dzięki kompresji, DSC pozwala na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury kablowej i portów, zmniejszając koszty i złożoność systemów wizyjnych.
  • W przeciwieństwie do innych metod kompresji, które mogą wprowadzać zauważalne artefakty, DSC oferuje wysoką jakość obrazu, która jest nieodróżnialna od obrazu niekompresowanego.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły