Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Połączenie SFTP za pomocą sftp

czwartek,

Połączenie SFTP za pomocą sftp

W systemach Linux standardowo dostępny jest klient SFTP o nazwie sftp. Protokół SFTP jest podobny w działaniu do FTP (File Transfer Protocol), zasadniczą różnicą jest szyfrowanie danych podczas transmisji. Aby można było nawiązać połączenie SFTP na jednej z maszyn musi być zainstalowany serwer, z którym łączą się programy klienta. W systemie Windows 10 w tym celu wystarczy uruchomić usługę OpenSHH, informacje potrzebne do wykonania tego kroku znajdziesz w materiale. „Serwer SSH w Windows 10”.

Połączenie nawiązano z poziomu systemu Linux, za pomocą programu klienta o nazwie sftp. Działa on w podobny sposób jak zaprezentowany w materiale „Połączenie SFTP za pomocą psftp” program psftp. Na komputer o adresie IP 192.168.1.11 zalogował się użytkownik andrzej. Podczas wpisywania hasła ze względów bezpieczeństwa nie wyświetlają się żadne znaki. Dokonano transferu dwóch plików, najpierw pobrano ze zdalnego komputera plik CKZiU.txt, a następnie wysłano na serwer plik o nazwie new-CKZiU.txt. W wywołaniach komend posłużono się pełnymi ścieżkami dostępu. Alternatywnie można z pomocą poleceń lcd oraz cd zmienić katalogi robocze odpowiednio na kliencie i serwerze, a później operować tylko nawami plików. Zwróć uwagę na specyficzny sposób zapisu ścieżek komputera z serwerem Windows.

Klient sftp

Oczywiście zrzut ekranu ma charakter poglądowy, dane potrzebne do połączenia (nazwa użytkownika, adres IP) musisz wpisać zgodnie z własną konfiguracją. Podobna uwaga dotyczy plików transferowanych w przykładzie.

Artykuł: IBM Personal Computer XT

IBM Personal Computer XT

Artykuł: Jan Rodowicz „Anoda”

Jan Rodowicz „Anoda”

Artykuł: Marian Bernaciak

Marian Bernaciak

Artykuł: Stanisław Brzezina

Stanisław Brzezina

Artykuł: Michał Issajewicz „Miś”

Michał Issajewicz „Miś”

Artykuł: Cyryl Ratajski

Cyryl Ratajski

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły