Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Oznaczanie ważnych stylów

czwartek,

Oznaczanie ważnych stylów

Standardową hierarchię kaskady stylów CSS można zmienić, oznaczając wybrane własności jako ważne. Służy do tego dodana na końcu deklaracji dyrektywa !important.

p { color: red !important;}

W odróżnieniu od typowej sytuacji deklaracje oznaczone jako ważne w stylach użytkownika mają pierwszeństwo nad innymi źródłami. Adnotacja !important to szybki i łatwy sposób na przesłanianie stylów, jednak jego nadużywanie nie jest zalecane. Wielokrotne użycie tej możliwości powoduje spore problemy podczas modyfikowania stylów w przyszłości, dlatego warto stosować ten element z rozwagą i tylko w specyficznych sytuacjach.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Aleksander Makagonow

Aleksander Makagonow

Artykuł: Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Artykuł: Operacja Biting

Operacja Biting

Artykuł: Generał Roman Abraham

Generał Roman Abraham

Artykuł: Kazimierz Heilman-Rawicz

Kazimierz Heilman-Rawicz

Artykuł: Kopiowanie plików z pomocą SCP

Kopiowanie plików z pomocą SCP

Artykuł: Klient SFTP Filezilla

Klient SFTP Filezilla

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły