Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Józef Kwaciszewski

poniedziałek,

Józef Kwaciszewski

Józef Kwaciszewski urodził się 11 stycznia 1890 roku w Białobrzegach na Podkarpaciu. Współorganizował drużynę Związku Strzeleckiego w rodzinnej miejscowości. Po wybuchu pierwszej wojny światowej znalazł się w armii austriackiej. Dowodził kompanią złożoną w większości z członków Związku Strzeleckiego. W połowie września 1914 roku udał się ze swoimi żołnierzami do Krakowa i wstąpił do Legionów Polskich.

W październiku jego oddział skierowano na Węgry. W tym okresie otrzymał nominację oficerską. W listopadzie 1918 roku jako kapitan wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Został komendantem Centralnej Szkoły KM i Broni Specjalnej w Chełmie. Latem 1922 roku objął dowództwo oddziałów szkolnych Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu.

Pod koniec 1925 roku jako pułkownik otrzymał przydział na stanowisko dowódcy pułku 35 pułku piechoty w Brześciu. Kolejnym awansem był objęcie stanowiska dowódcy piechoty dywizyjnej 18 Dywizji Piechoty w Łomży wiosną 1928 roku. Od 1936 roku dowodził 19. Dywizją Piechoty w Wilnie. Przed wybuchem wojny otrzymał awans do stopnia generała brygady.

W kampanii wrześniowej jego jednostka znalazła się w składzie Armii „Prusy”. Podczas bitwy pod Piotrkowem rozegranej 6 września Kwaciszewski dostał się do niewoli. Wojnę spędził w niemieckim obozie jenieckim. Po wojnie wrócił do kraju, jednak nie wstąpił do wojska nadzorowanego przez komunistów. Zmarł 30 marca 1958 roku.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Jerzy Różycki

Jerzy Różycki

Artykuł: Bitwa pod Ujściem

Bitwa pod Ujściem

Artykuł: Henryk Jordan – pionier wychowania fizycznego

Henryk Jordan – pionier wychowania fizycznego

Artykuł: Historia letnich igrzysk olimpijskich

Historia letnich igrzysk olimpijskich

Artykuł: Międzynarodowy Dzień Szachów

Międzynarodowy Dzień Szachów

Artykuł: Bitwy potopu szwedzkiego

Bitwy potopu szwedzkiego

Artykuł: Henryk Zygalski

Henryk Zygalski

Artykuł: Historia polskiej piłki nożnej

Historia polskiej piłki nożnej

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły