Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Association for Computing Machinery

środa,

Association for Computing Machinery

15 września 1947 roku w Nowym Jorku podczas serii spotkań na Columbia University utworzono stowarzyszenie skupiające ludzi nauki, nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się informatyką. Association for Computing Machinery (ACM) w tłumaczeniu na język polski to „Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących”. Powstanie zorganizowanej społeczności stanowiło reakcję środowiska na postęp informatyki. Jest to obecnie największa organizacja tego typu.

ACM wspiera rozwój szeroko rozumianej informatyki. Wydaje ponad 30 czasopism poświęconych IT. Regularnie organizuje konferencje. Przyznaje liczne nagrody, w tym Nagrodę Turinga – informatyczny odpowiednik Nagrody Nobla. Prowadzi działalność edukacyjną.

Członkowie w ACM to dwie grupy: studenci i profesjonaliści. Pierwszy rodzaj członków to studenci kierunków związanych z informatyką. Członkowie profesjonalni legitymują się stopniem magistra lub wyższym w dziedzinach informatycznych albo są specjalistami pracującymi w branży IT co najmniej dwa lata. Podobny podział dotyczy oddziałów ACM. Organizacja skupia 170 profesjonalnych i 500 studenckich oddziałów na całym świecie. W Polsce istnieją trzy profesjonalne oddziały ACM:

  • przy Ośrodku Przetwarzania Informacji w Warszawie;
  • przy Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • przy Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
Artykuł: Larry Wall

Larry Wall

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Bombardowanie Warszawy (1914–1915)

Bombardowanie Warszawy (1914–1915)

Artykuł: Pierwsze łącze internetowe w Polsce

Pierwsze łącze internetowe w Polsce

Artykuł: Mikrokomputer MCM/70

Mikrokomputer MCM/70

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły