Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marian Okulicz-Kozaryn

sobota,

Marian Okulicz-Kozaryn

11 lipca 1897 roku urodził się rotmistrz Wojska Polskiego Marian Okulicz-Kozaryn. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jako mieszkaniec ziem zaboru rosyjskiego od 1916 roku rozpoczął służbę wojskową w carskim pułku dragonów. Jesienią tego roku trafił do szkoły oficerów kawalerii. Po jej ukończeniu w stopniu podporucznika carskiej armii walczył w pierwszej wojnie światowej jako dowódca plutonu w Czarnomorskim Pułku Konnym. Po rewolucji październikowej dołączył do dywizjonu polskiego. Służył w 6 pułku ułanów II Korpusu Polskiego pułkownika Józefa Hallera.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego. Otrzymał przydział do 10. Pułku Ułanów Litewskich. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Latem 1920 roku został ciężko ranny i do czynnej służby w wojsku powrócił po dopiero w 1922 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym był zawodowym oficerem kawalerii. Od 1934 roku był żołnierzem komórki wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza.

W 1939 roku po agresji sowieckiej przeszedł na Litwę, gdzie został internowany. Jeszcze w 1939 roku zbiegł z obozu internowania i wrócił do Wilna. Przystąpił do konspiracyjnego Związku Wolnych Polaków. Służył w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W 1943 roku został aresztowany. Po ucieczce z obozu karnego musiał się ukrywać. W maju 1944 roku został oficerem wywiadu w 6 Wileńskiej Brygadzie AK. Podczas operacji „Ostra Brama” odniósł ciężkie rany.

W 1945 roku podobnie jak wielu mieszkańców Wileńszczyzny został przesiedlony. Zamieszkał w okolicach Jeleniej Góry. Współpracował z organizacją Wolność i Niepodległość. Wiosną 1951 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Otrzymał karę piętnastu lat więzienia. Zmarł 13 lutego 1955 roku. Dzięki staraniom jego żony unieważniono wyrok komunistycznego sądu.

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Działo pancerne „Chwat”

Działo pancerne „Chwat”

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna