Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marian Bernaciak

środa,

Marian Bernaciak

Dziś mija rocznica śmierci podporucznika rezerwy Wojska Polskiego, dowódcy oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, żołnierza antykomunistycznego podziemia.

Marian Bernaciak urodził się 6 marca 1917 w Zalesiu. Ukończył Gimnazjum im. A.J. Czartoryskiego w Puławach. W ramach obowiązkowej służby wojskowej trafił do Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Zambrowie. Od 1938 roku pracował w urzędzie pocztowym w Sobolewie.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany. Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach 2. Pułku Artylerii Ciężkiej. Po walkach o Włodzimierz Wołyński z oddziałami Armii Czerwonej dostał się do sowieckiej niewoli. Zdołał uciec z transportu i przedostać się w rodzinne strony. Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. W późniejszym okresie był szefem Kedywu podobwodu „A” Dęblin-Ryki w Obwodzie Armii Krajowej Puławy. W 1943 roku został zdekonspirowany i ratując się przed aresztowaniem, przeszedł do partyzantki.

Jako dowódca oddziału partyzanckiego brał udział w licznych akcjach bojowych. Podczas akcji „Burza” jego żołnierze zajęli Ryki. Po wybuchu powstania warszawskiego na czele 350 partyzantów ruszył na pomoc walczącej stolicy, jednak operacja zakończyła się niepowodzeniem. Wobec zagrożenia ze strony Sowietów rozwiązał oddział. Był poszukiwany przez NKWD. Wiosną 1945 roku postanowił odtworzyć swój oddział. Podporządkował się Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, a następnie Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.

Jego zgrupowanie przeprowadziło wiele akcji skierowanych przeciwko komunistom. 24 kwietnia 1945 roku dowodził akcją uwolnienia 107 więźniów Urzędu Bezpieczeństwa w Puławach. Po tej akcji w Puławach likwidacja jego grupy stała się dla władz komunistycznych sprawą priorytetową. 24 maja 1945 roku do komendy Milicji Obywatelskiej w Puławach dotarł donos o partyzantach stacjonujących we wsi Las Stocki. Natychmiastową obławę przeprowadziła grupa operacyjna złożona z funkcjonariuszy NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa oraz Milicji Obywatelskiej. Okazało się, że w miejscowości kwaterują żołnierze Mariana Bernaciaka oraz oddział Czesława Szlendaka „Maksa”. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską komunistów.

W lipcu 1945 roku podzielił swoje zgrupowanie na pojedyncze plutony i drużyny, którym łatwiej było się ukryć w rejonie nasyconym wojskiem i siłami bezpieczeństwa. W razie potrzeby przeprowadzał koncentrację zgrupowania. Jego umiejętność dowodzenia wielokrotnie zapewniała sukces w walce z przeważającym przeciwnikiem. W 1946 roku zmienił taktykę, ze swoich sił utworzył dwa oddziały. Do walki z jego zgrupowaniem komunistyczne władze zmobilizowały łącznie kilkanaście tysięcy żołnierzy.

24 czerwca 1946 roku wraz z żołnierzami ochrony osobistej wracał z odprawy dowództwa Inspektoratu WiN Puławy. W okolicach wsi Piotrówek grupa została zaatakowana przez żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Marian Bernaciak zginął podczas próby wyrwania się z okrążenia.

Adam Trybus

Adam Trybus

Władysław Klimowicz

Władysław Klimowicz

Władysław Bruliński

Władysław Bruliński

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Artur Linowski

Artur Linowski

Maciej Kalenkiewicz

Maciej Kalenkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna