Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konfiguracja sieci w Linuksie (2)

czwartek,

Konfiguracja sieci w Linuksie (2)

Jedną z możliwości skonfigurowania interfejsu sieciowego w systemie Linux jest użycie narzędzia o nazwie ip. Wszystkie ustawienia wykonane za pomocą komendy ip zostaną utracone po ponownym uruchomieniu komputera, jednak metodę można wykorzystać w skryptach lub do diagnostyki. Sposób na ustawienie serwera DNS przestawiliśmy w poprzednim materiale.

Zmian ustawień systemowym można dokonać na prawach konta użytkownika root. Wymaga to przelogowania się lub skorzystania z mechanizmu sudo. Na początku warto sprawdzić aktualne ustawienia. Komenda ip a wyświetli ustawienia wszystkich interfejsów. Podobny efekt da komenda ip addr list. Zmiany ustawień będą dokonywane na interfejsie eth0.

Informację na temat ustawionej bramy sieciowej uzyskasz przy pomocy komendy ip r. Podobny efekt daje komenda ip route show.

Komenda widoczna na poniższym zrzucie ekranu usuwa dotychczasowy adres interfejsu eth0.

Komenda zaprezentowana poniżej ustawia adres IP i maskę sieci dla interfejsu eth0.

Za pomocą programu ip można ustawić domyślną bramę sieciową.

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły