Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konfiguracja sieci w Linuksie (1)

środa,

Konfiguracja sieci w Linuksie (1)

W systemie Linux interfejs sieciowy można konfigurować na wiele sposobów. Konfiguracja wykonana zaprezentowanym poniżej sposobem nie ma charakteru trwałego, ustawienia znikną po zrestartowaniu komputera, jednak metodę można wykorzystać w skryptach lub do diagnostyki.

Jeśli operator planuje wykonanie zmian ustawień systemowym, powinien robić to na prawach konta użytkownika root. Wymaga to przelogowania się lub skorzystania z mechanizmu sudo. Na początku warto sprawdzić aktualne ustawienia. Komenda ifconfig -a wyświetli wszystkie interfejsy, łącznie z wyłączonymi. Aby zminimalizować ilość informacji na poniższym zrzucie ekranu, wymuszono wyświetlenie informacji na temat jednego interfejsu o nazwie eth0.

Informację na temat ustawionej bramy sieciowej uzyskasz przy pomocy komendy route.

Dane na temat zdefiniowanych serwerów nazw zapisane są w pliku /etc/resolv.conf. Komenda cat służy do wypisania zawartości pliku.

Polecenie ifconfig umożliwia wykonanie konfiguracji karty sieciowej według odpowiednich parametrów. Podano nazwę interfejsu (eth0), docelowy adres IP i maskę sieci. Parametr up uruchamia interfejs, jeśli był on wyłączony.

Składnia poniższego polecenia powinna być jasna, dodano (add) domyślną (default) bramę sieciową (gateway) o zadanym adresie IP.

Polecenie echo służy do wypisywania tekstu. W poniższym przykładzie za pomocą operatora przekierowania (>) tekst zapisano do pliku.

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły