Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Funk

czwartek,

Kazimierz Funk

Obecnie o witaminach wiedzą nawet małe dzieci. Za czasów Kazimierza Funka ich odkrycie było sensacyjnym wydarzeniem.

Kazimierz Funk urodził się 23 lutego 1884 roku w Warszawie. Jego rodzice byli lekarzami. W roku 1900 ukończył gimnazjum w rodzinnym mieście. Później studiował biologię i chemię w Genewie. Pracował w Instytucie Pasteura w Paryżu, Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu w Berlinie oraz Instytucie Medycyny Zapobiegawczej Listera w Londynie.

W jego czasach choroby niedoborowe, takie jak szkorbut, krzywica, beri-beri czy kseroftalmia, były powszechne. Funk prowadził badania nad przyczyną choroby beri-beri. W 1911 roku udało mu się z otrąb ryżowych wydzielić substancję, która obecnie nosi nazwę witamina B1. Odkrył jej obecność w różnych produktach m.in. w drożdżach, mleku i mózgu wołowym.

Autorem terminu „witamina” był jej odkrywca. Pochodzi on od łacińskiego słowa „vita” – życie oraz określenia „amina” – związek chemiczny zawierający grupę aminową.

Funk był świadomy, że witamin jest więcej. Kontynuował swoje badania. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W 1923 roku wrócił do Polski, gdzie współpracował z Państwowym Zakładem Higieny. W 1928 roku wyjechał do Paryża, a po wybuchu kolejnej wojny światowej do Stanów Zjednoczonych. Zmarł 19 listopada 1967 w Nowym Jorku w wieku 83 lat.

Artykuł: Arm Holdings

Arm Holdings

Artykuł: Podstawowe style CSS dla formularza

Podstawowe style CSS dla formularza

Artykuł: Powstanie zabajkalskie

Powstanie zabajkalskie

Artykuł: JS: Obsługa kółka myszy

JS: Obsługa kółka myszy

Artykuł: Rocznica urodzin Stanisława Skalskiego

Rocznica urodzin Stanisława Skalskiego

Artykuł: Tadeusz Karnkowski

Tadeusz Karnkowski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna