Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wojna głodowa

czwartek,

Wojna głodowa

8 października Władysław Jagiełło zawarł z Krzyżakami dwuletni rozejm pod Brodnicą. Układ zakończył wojnę głodową, która wybuchła cztery lata po wielkim zwycięstwie wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem.

Pokój toruński zawarty w 1411 roku nie doprowadził do trwałego pokoju między państwem krzyżackim a Koroną i Wielkim Księstwem. Polacy chcieli odzyskać wszystkie ziemie zagarnięte przez Krzyżaków łącznie z Pomorzem Gdańskim. W kwietniu 1414 roku prowadzono w tej sprawie rozmowy polsko-krzyżackie w Grabiach, które do niczego nie doprowadziły. W czerwcu Władysław Jagiełło zdecydował się na kolejną wojnę.

Formalnie Jagiełło wypowiedział wojnę Krzyżakom 18 lipca 1414 roku. Polskie wojska przeprawiły się przez Wisłę w rejonie Czerwińska. Krzyżacy dobrze zapamiętali swoją klęskę pod Grunwaldem i tym razem unikali bitwy w otwartym polu. Ich nowa strategia polegała na niszczeniu zapasów żywności, pól uprawnych, młynów i ukrywaniu się w obronnych zamkach. Krzyżacką taktykę spalonej ziemi kontynuowała armia polsko-litewska. Siły Jagiełły nie posiadały środków techniki oblężniczej i skupiły się na pustoszeniu kolejnych miejscowości. Zdobyto m.in. Nidzicę, Morąg, Ostródę, Olsztyn, Olsztynek, Dzierzgoń, Biskupice, Prabuty, Kurzętnik, Dobre Miasto, Barczewo, Biskupiec, Jeziorany, Frombork, Elbląg i Braniewo. Wiele spośród tych miejscowości zostało zrujnowanych. Ostatecznie ogrom zniszczeń w następnych latach obrócił się przeciw Krzyżakom, miejscowa ludność zaczęła wymawiać posłuszeństwo.

Efektem krzyżackiej strategii były także duże problemy zaopatrzeniowe wojsk Władysława Jagiełły, dlatego wojna została nazwana głodową.

Podczas nieskutecznego oblężenia zamku w Brodnicy, wielki mistrz Michał Küchmeister von Sternberg proponował Polakom ugodowe rozwiązanie. Chciał zwrócić część spornych ziem, ale Jagiełło nie zgodził się na takie rozstrzygnięcie. Zakon był już wyczerpany wojną i posłużył się metodami dyplomatycznymi. Zwrócił się o pomoc do cesarza niemieckiego, papieża i ojców soboru konstancjańskiego. Do polskiego króla przybył z misją legat papieski Jan – biskup Lozanny. Według przekazu Jana Długosza nastąpiło to „na liczne prośby i na koszt Krzyżaków”. 8 października Władysław Jagiełło zawarł z Krzyżakami dwuletni rozejm. Zgodził się także przyjąć wyrok Soboru w Konstancji.

Sąd rozjemczy nie rozwiązał sporu i kolejna wojna była nieunikniona.

Rok temu na naszej stronie…

Wojna głodowa

Edward Feigenbaum

Władysław I Łokietek

Władysław I Łokietek

Puchar świata w Titisee-Neustadt

Puchar świata w Titisee-Neustadt

ORP Sokół

ORP Sokół

Mieczysław Psykała

Mieczysław Psykała

EFF DES cracker

EFF DES cracker

Zbigniew Piasecki

Zbigniew Piasecki

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna