Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

piątek,

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie to miejsce, które upamiętnia martyrologię polskich wsi podczas II wojny światowej. W lipcu 1943 roku świętokrzyska wieś Michniów została doszczętnie spalona, a jej mieszkańcy wymordowani. Inicjatorem powstania ogólnopolskiego Mauzoleum była Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Od roku 2008 Mauzoleum w Michniowie jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej.

W michniowskim Domu Pamięci Narodowej umieszczono stałą wystawę oraz ośrodek badawczy. Za mogiłą ofiar pacyfikacji powstało Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich. Umieszczane są tam krzyże symbolizujące spacyfikowane przez Niemców wsie. W pięćdziesiątą rocznicę pacyfikacji odsłonięto „Pieta Michniowska”. W 2004 roku na terenie sanktuarium odsłonięto pomnik „Pożoga Wołynia” upamiętniający wsie wymordowane przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu.

W latach 1939–1945 Niemcy i ich kolaboranci spacyfikowali ponad 800 wsi znajdujących się w obecnych granicach Polski. Podobny los dotknął także wiele miejscowości na Kresach Wschodnich. Brutalność i liczba ofiar niemieckich pacyfikacji w Polsce często przewyższała znane na świecie miejsca kaźni w Lidicach i Oradour-sur-Glane.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna