Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Encyklopedia Britannica

piątek,

Encyklopedia Britannica

6 grudnia 1768 roku zadebiutowała najbardziej prestiżowa encyklopedia świata.

W marcu 2012 roku redakcja Encyklopedii Britannica ogłosiła, że edycja z 2010 roku będzie ostatnią wersją drukowaną wydawnictwa. Odtąd encyklopedia ta dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej. Wielu specjalistów uważa te zmiany za dobitny dowód na to, że słowo drukowane weszło już w schyłkową fazę swojego rozwoju. Przedstawiciele wydawnictwa stanowczo zaprzeczyli, że przyczyną tych zmian jest konkurencja np. ze strony Wikipedii i wyszukiwarki Google. Stwierdzili, że jest to kolejny krok w rozwoju, który pozwala na bieżące aktualizowanie haseł. Podkreślali także jakość opracowań haseł w swoim wydawnictwie. Wersja cyfrowa Encyklopedii Britannica była dostępna już od 1994 roku i była prowadzona równolegle do wydania papierowego, którego sprzedaż systematycznie spadała.

Twórcami Encyklopedii Britannica byli drzeworytnik Andrew Bell, drukarz Colin Macfarquhar oraz wydawca William Smellie. Pierwsze wydanie składające się z trzech tomów ukazało się w Edynburgu w latach 1768-1771 i zawierało krótkie hasła przedmiotowe. Encyklopedia Britannica powstała jako reakcja na francuskie wydawnictwo Encyclopédie encyklopedystów Jeana le Rond d’Alemberta i Denisa Diderota. W 1773 roku pierwsze wydanie zostało przedrukowane w Londynie.

Encyclopædia Britannica

Po sukcesie pierwszej edycji, w 1776 roku rozpoczęto prace nad kolejnym wydaniem, w którym pojawiły się artykuły historyczne i biograficzne. Objętość encyklopedii zwiększyła się trzykrotnie, w latach 1777–1784 wydano dziesięć tomów. W trzecim wydaniu liczącym osiemnaście tomów pojawiły się hasła-eseje, cechujące wszystkie kolejne edycje. Za klasyczne wydanie uważana jest jedenasta edycja z 1911 roku opracowana we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge zawierająca sumę wiedzy dostępnej u progu dwudziestego wieku. Ostatnie papierowe wydanie Encyklopedii Britannica to piętnasta edycja, która była oferowana w latach 1985–2010 i liczyła 32 tomy. W 1994 roku pojawiła się wersja na płytach CD-ROM oraz on-line. Po 244 latach zrezygnowano z drukowanej wersji wydawnictwa.

Przez lata kilkukrotnie zmieniali się właściciele encyklopedii. Od 1996 roku właścicielem wydawnictwa Encyclopædia Britannica Inc. jest szwajcarski milioner Jacqui Safra.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna