Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

piątek,

Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

„W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku – bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją, zamordowanym z rozkazu Stalina na terenie północno-wschodniej Polski w czasie pokoju po kapitulacji hitlerowskich Niemiec”

–– ustawa Sejmu z dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. W lipcu 1945 roku regularne oddziały Armii Czerwonej oraz wojska NKWD wspomaganie przez polskich komunistów przeprowadziły operację wymierzoną przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowego. Akcja objęła tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolice w rejonie Suwałk i Augustowa. Podczas obławy zatrzymano około siedmiu tysięcy osób. Około sześciuset osób narodowości polskiej przepadło bez śladu – przyjmuje się, że zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu.

„Rodziny Ofiar do chwili obecnej nie doczekały się moralnej satysfakcji. Musiały swój ból ukrywać, ale mimo szykan, zastraszania i pogardy ze strony władz komunistycznych podejmowały na własną rękę próby wyjaśnienia losu swych bliskich”

–– uzasadnienie ustawy.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna