Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dionizy Vogel

czwartek,

Dionizy Vogel

Dziś mija rocznica urodzin uczestnika I wojny światowej, powstania wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej, powstania śląskiego, II wojny światowej oraz powstania antykomunistycznego.

Urodził się 21 marca 1896 roku we wsi Troszczyn w Wielkopolsce. W 1915 roku we Wschowie zdał maturę. W tym samym roku został wcielony do armii niemieckiej. Został skierowany na front francuski. Pod koniec 1917 roku uzyskał stopień porucznika. W 1919 roku uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Walczył m.in. podczas zdobywania Nowego Tomyśla. W latach 1919–1920 walczył na froncie białorusko-litewskim w wojnie polsko-bolszewickiej. Dowodził batalionem. Za wyprowadzenie swojego oddziału z okrążenia pod Trokami otrzymał Order Virtuti Militari V klasy. W 1921 roku ochotniczo brał udział w III powstaniu śląskim. Do rezerwy trafił w stopniu kapitana. W czasie dwudziestolecia międzywojennego pracował w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Buku.

Podczas okupacji hitlerowskiej, W grudniu 1939 roku, został przesiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Działał w konspiracji na terenie powiatu włoszczowskiego. Był oficerem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Nie ujawnił się po wkroczeniu Armii Czerwonej. Wiosną 1945 roku wrócił do Buku i podjął pracę, jednak równolegle działał w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Późną jesienią 1945 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przeszedł brutalne śledztwo. Komunistyczny sąd skazał go na sześć lat więzienia. Po tzw. amnestii w 1947 roku został zwolniony. Zmarł 19 lutego 1986 roku w Poznaniu.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

Dionizy Vogel

Adobe Integrated Runtime

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Opera

Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Twórca tranzystora polowego

Twórca tranzystora polowego

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna