Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bulletin Board System

poniedziałek,

Bulletin Board System

Pierwszy serwer BBS to Chicago Bulletin Board Systems, który pojawił się w sieci 18 lutego 1978 roku. Założyli go Ward Christensen i Randy Suess.

Bulletin Board System to usługa komputerowa polegająca na udostępnianiu zasobów znajdujących się na maszynie jego właściciela. Zdalni klienci mogli łączyć się z systemem za pomocą programu terminalowego. Do komunikacji wykorzystywano publiczne sieci telefoniczne i modemy. Znając numer telefonu do danego BBS-a, można było podłączyć się do niego.

BBS-y oferowały rozmaite funkcje, np. wysyłanie i pobieranie oprogramowania oraz danych, czytanie wiadomości i ogłoszeń, poczta e-mail, publiczne tablice ogłoszeń, czat, gry on-line. Systemy tablic ogłoszeniowych to przodkowie współczesnej sieci WWW i portali społecznościowych. Większość BBS-ów miała możliwość komunikowania się z innymi BBS-ami, dawało to możliwość wymiany poczty i plików w skali całego świata.

Pierwsze BBS-y rozpowszechniły się pod koniec lat siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Większość spośród nich to prywatna inicjatywa entuzjastów komputerów oraz krótkofalarstwa. Serwery BBS udostępniały także firmy komputerowe i redakcje czasopism komputerowych. Pierwsze BBS-y w Polsce pojawiły się pod koniec lat osiemdziesiątych.

Serwery BBS zaczęły zanikać w połowie lat 90. w związku z upowszechnianiem się dostępu do Internetu w większości cywilizowanych państw świata. W Polsce za początek ogólnodostępnego Internetu można przyjąć kwiecień 1996 roku. Wtedy Telekomunikacja Polska SA uruchomiła numer dostępowy 0-20 21 22, pozwalający na połączenie z Internetem przez modem telefoniczny.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna