Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Konstantynowem

piątek,

Bitwa pod Konstantynowem

Podczas powstania Chmielnickiego w dniach 26–28 lipca 1648 roku pod Konstantynowem starły się wojska Rzeczypospolitej i Kozacy atamana Maksyma Krzywonosa.

W 1648 roku na Ukrainie wybuchło powstanie pod wodzą hetmana Bogdana Chmielnickiego. Było to już kolejne kozackie wystąpienie zbrojne przeciwko Rzeczypospolitej. Chmielnicki zawarł sojusz z chanem tatarskim Islamem Gereją. Zjednoczone siły w kwietniu 1648 roku wyruszyły z Zaporoża. W pierwszych walkach Chmielnicki odnosił sukcesy – zadał Polakom klęskę nad Żółtym Wodami i pod Korsuniem. Polskie wojska zostały zmuszone do odwrotu.

25 lipca stacjonujące w okolicach Konstantynowa wojska polskie pod komendą Krzysztofa Koryckiego i Samuela Osińskiego dowiedziały się o zbliżającej się armii kozackiej i planowanym ataku na miasto. Polacy obsadzili Konstantynów piechotą i wezwali posiłki. 26 lipca pod miasto dotarły wojska wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego i oddziały wojewody kijowskiego Janusza Tyszkiewicza. Polacy zgromadzili łącznie osiem tysięcy żołnierzy. Polskie oddziały zostały rozstawione wzdłuż rzeki Słucz – na skrzydłach znalazła się jazda konna, pośrodku piechota i artyleria.

Kozacy mieli ogromną przewagę liczebną – ich armia liczyła 60 tysięcy ludzi. Pewny swojej przewagi ataman Krzywonos z marszu uderzył frontalnie na miasto, jednak polskie działa zatrzymały Kozaków. 27 lipca obie strony nie podejmowały istotniejszych działań. Polacy zdawali sobie sprawę, że nadciągają kozackie posiłki – armia Chmielnickiego. Postanowili się wycofać. Nocą 28 lipca do odwrotu ruszyły najwolniejsze jednostki – tabory i piechota.

Podczas kolejnego kozackiego ataku Wiśniowiecki upozorował odwrót. Kiedy na polskiej stronie rzeki znalazło się kilkanaście tysięcy Kozaków, uderzy z całą siłą. Manewr ten powtarzał kilkukrotnie. Kozacy w bitwie ponieśli duże straty – 15 tysięcy żołnierzy. Poległo tylko 300 Polaków. Z powodu braku odesłanej piechoty Wiśniowiecki nie zaatakował kozackich taborów i zarządził odwrót na Kolczyn.

Mimo taktycznego zwycięstwa w bitwie Polacy nie zatrzymali marszu Kozaków.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna