Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Aleksandra Grzeszczak „Oleńka”

piątek,

Aleksandra Grzeszczak „Oleńka”

Dziś mija rocznica śmierci Aleksandry Grzeszczak – sanitariuszki z kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”.

Aleksandra Grzeszczak urodziła się 1 lutego 1921 roku. Ukończyła warszawskie Gimnazjum Żeńskie im. Żmichowskiej. W tej szkole ukończyła kurs PCK organizowany przez Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Po wybuchu drugiej wojny światowej ochotniczo zajmowała się rannymi żołnierzami w Szpitalu Ujazdowskim. Na początku okupacji niemieckiej, na przełomie 1939 i 1940 roku przystąpiła do ideowo-wychowawczej organizacji PET. Odbyła tajne kursy sanitarne. W 1942 roku dołączyła do Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

Jako członek zabezpieczenia sanitarnego brała udział w akcjach zbrojnych, m.in. w ataku na niemiecką strażnicę graniczną w Sieczychach. Była także łączniczką. Na początku 1944 roku została aresztowana na placu Narutowicza podczas przenoszenia materiałów wybuchowych. Została poddana brutalnemu śledztwu w siedzibie gestapo na alei Szucha. Wykazała się niezłomną postawą, mimo tortur nic nie ujawniła. 30 stycznia 1944 roku została rozstrzelana na terenie gruzów byłego getta.

Jej pseudonimem nazwano żeński pluton batalionu „Zośka”. Młodsza siostra „Oleńki”, Stefania Grzeszczak „Stefa”, poległa 15 września 1944 podczas powstania warszawskiego w walkach przy ul. Wilanowskiej 1 na Czerniakowie.

Kampania wrześniowa
Jan Stefan Witkowski

Jan Stefan Witkowski

nVidia GeForce 20

nVidia GeForce 20

1 Samodzielna Kompania Commando

1 Samodzielna Kompania Commando

Potop szwedzki

Potop szwedzki

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna