Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Październik 1918 w Wojsku Polskim

środa,

Październik 1918 w Wojsku Polskim

Kalendarium

 • 12 października – Rada Regencyjna przejęła od okupantów władzę zwierzchnią nad wojskiem.
 • 15 października – rozkazem Dowództwa Oddziału Wojsk Polskich na Kubaniu utworzono Polski Oddział Awiacyjny pod dowództwem porucznika Narkiewicza.
 • 25 października – Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich.
 • 26 października – Rada Regencyjna poleciła przekształcić dotychczasową Komisję Wojskową w Ministerstwo Spraw Wojskowych, które miało stać się najwyższym organem do spraw administracyjno-wojskowych.
 • 27 października – Rada Regencyjna wydała dekret o przystąpieniu do formowania narodowej armii regularnej oraz tymczasową ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
 • 28 października – urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich objął generał porucznik Tadeusz Rozwadowski.
 • 28 października – przystąpiono do formowania 4 Dywizji Strzelców Polskich na bazie Oddziału Wojsk Polskich na Kubaniu.
 • 28 października – zmieniono nazwę Polskiego Oddziału Awiacyjnego na I Awiacyjny Oddział Wojsk Polskich.
 • 30 października – Szef Sztabu Głównego Wojsk Polskich wydał rozkaz w sprawie podziału obszaru Państwa Polskiego na piętnaście okręgów wojskowych oraz utworzenia trzech inspektoratów lokalnych.
 • 31 października – dowódca 10 Zapasowej Kompanii Lotniczej kapitan Roman Florer przekazał władzę na lotnisku w Rakowicach w ręce porucznika rezerwy Zdzisława Dzikowskiego.
 • 31 października – lotnisko Hureczko zostało przejęte przez polską załogę pod dowództwem porucznika pilota Wiktora Robotyckiego.
Kampania wrześniowa
Jan Stefan Witkowski

Jan Stefan Witkowski

nVidia GeForce 20

nVidia GeForce 20

1 Samodzielna Kompania Commando

1 Samodzielna Kompania Commando

Potop szwedzki

Potop szwedzki

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna