Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Sala BHP w Stoczni Gdańskiej

czwartek,

Sala BHP w Stoczni Gdańskiej

Sala BHP to budynek, w którym podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 roku. 24 sierpnia 2010 roku w obiekcie powstało muzeum. Od 23 grudnia 2004 roku właścicielem sali jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Od 1999 roku obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Budynek oddano do użytku na przełomie XIX i XX wieku. Pełnił on funkcję magazynu. W 1961 roku w stoczni miał miejsce tragiczny wypadek, zginęło 22 pracowników. Po tym fakcie budynek stał się miejscem, gdzie prowadzono szkolenia pracownicze. Wymagało to odpowiedniego przystosowania obiektu.

Sala BHP na terenie Stoczni Gdańskiej jest miejscem powszechnie znanym w Polsce od sierpnia 1980 roku. Podczas wydarzeń „Sierpnia 80” tutaj obradował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 31 sierpnia w budynku podpisano porozumienia sierpniowe.

Jadwiga Bobińska

Jadwiga Bobińska

Bitwa pod Wołodarką

Bitwa pod Wołodarką

Ośmiotysięczniki

Ośmiotysięczniki

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Józef Ratajczak

Józef Ratajczak

DR DOS

DR DOS

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna