Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E.12: Linux – Pomoc systemowa, część 2 (info)

poniedziałek,

E.12: Linux – Pomoc systemowa, część 2 (info)

Dokumentacja w formacie info to obszerne podręczniki i przewodniki, które doskonale uzupełniają zaprezentowane w poprzednim odcinku powtórek man pages.

Wprowadzenie

W programie info podstawowa nawigacja realizowana jest za pomocą klawiszy strzałek. Forma dokumentu przypomina strony internetowe – dostępne są wyraźnie oznaczone odnośniki. Aby przejść do wybranego węzła należy stosować klawisz Enter. Program zakończy wciśnięcie klawisza q.

Przykłady

0:03 info Z narzędzia info mozna korzystać na kilka sposobów. Jeden z nich to korzystanie ze spisu treści. Ta droga jest dobra wtedy, kiedy nie znamy (nie pamiętamy) dokładnej nazwy programu, który nas interesuje.

Po uruchomieniu programu warto zwrócić uwagę na wyświetloną na początku ekranu listę najważniejszych skrótów klawiszowych. Po wprowadzeniu dużej litery H można przejrzeć listę dostępnych komend. Kolejne istotne polecenie wyzwalane jest klawiszem u (under) i oznacza przejście o jeden poziom dokumentu wyżej.

(0:16) W rozdziale File permissions zawarte są informacje na temat praw do plików. Zaprezentowana została sekcja, która jest krótką ściągawką z zakresu obliczania praw w postaci numerycznej.

(0:36) W części dotyczącej wyszukiwania plików stosunkowo szybko odnaleziony został fragment na temat wyszukiwania według nazwy (łącznie z przykładem). Po drodze pominięte zostały inne kryteria wyszukiwania plików, jednak są one widoczne w spisie treści i dostęp nie stanowi problemu.

(1:05) W rozdziale dotyczącym podstawowych narzędzi wybrano część dotyczącą uzyskiwania informacji o użytkowniku. Pod kątem egzaminu E.12 „Coreutils” to najistotniejszy rozdział – są tu informacje na temat zdecydowanej większości narzędzi spotykanych w zadaniach.

1:35 info gzip Informacje na temat programu gzip.

1:55 info date -n 'Examples of date' Możliwe jest wyświetlenie wybranej sekcji podręcznika, w przykładzie jest to program date i rozdział Examples of date.

Filmy są dostępne jedynie w formacie MP4. Jest on obsługiwany m.in. w nowych wersjach popularnych przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Z zawartością filmu można zapoznać się w opisie ćwiczenia.

Rok temu na naszej stronie…

E.12: Linux – Pomoc systemowa, część 2 (info)

Bitwa pod Goźlicami

E.12: Linux – Pomoc systemowa, część 2 (info)

Michael Dell

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Operacja lotnicza „Rivet”

Operacja lotnicza „Rivet”

Częstość występowania liter w języku polskim

Częstość występowania liter w języku polskim

Test wiedzy o Adamie Mickiewiczu

Test wiedzy o Adamie Mickiewiczu

Jerzy Feliks Szymański

Jerzy Feliks Szymański

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna