Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jerzy Emir-Hassan

piątek,

Jerzy Emir-Hassan

Dziś mija rocznica urodzin podpułkownika Wojska Polskiego, uczestnika kampanii wrześniowej, więźnia sowieckich łagrów, cichociemnego.

Jerzy Jan Emir-Hassan urodził się 14 stycznia 1906 roku w Warszawie. Był potomkiem polskich Tatarów. Uczył się w Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. W 1924 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W 1926 roku przerwał studia i wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty. Po jej ukończeniu otrzymał stopień podporucznika i przydział do 32. Pułku Piechoty w Modlinie. W 1938 roku przeniesiono go na stanowisko wykładowcy broni chemicznej w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie.

Podczas kampanii wrześniowej był oficerem 114. Pułku Piechoty. Grupy Operacyjnej „Wyszków”. Walczył m.in. w rejonie Różana, obronie linii Bugu i na Wołyniu. 16 listopada 1939 roku podczas próby przejścia na Węgry został zatrzymany przez sowieckich strażników. Został zesłany w głąb ZSRR, przebywał w sowieckich łagrach. Po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa. Był komendantem kursu unitarnego Szkoły Podchorążych Piechoty, a następnie wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Armii.

Późną jesienią 1943 roku we Włoszech zgłosił się do służby w kraju. Przeszedł szkolenie ze specjalnością w dywersji. 29 lutego 1944 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. W nocy z 16 na 17 października 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Poldek 1” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim ze spadochronem skakali: podpułkownik Leopold Krizar „Czeremosz”, kapral Aleksander Makagonow „Wschód”, porucznik Bruno Nadolczak „Piast”, podporucznik Stefan Przybylik „Gruch” oraz pułkownik Roman Rudkowski „Rudy”. Z powodu nieotwarcia spadochronu podczas operacji zginął podpułkownik Leopold Krizar. Skoczków przyjęła zapasowa placówka odbiorcza „Newa” kilkanaście kilometrów Piotrkowa Trybunalskiego.

Z chwilą skoku otrzymał awans do stopnia majora. Otrzymał przydział do Okręgu Łódź Armii Krajowej. Wkrótce objął stanowisko szefa sztabu Okręgu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został aresztowany przez NKWD. Po przekazaniu go w ręce Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi otrzymał wyrok dziesięciu lat pozbawienia wolności. Po tzw. amnestii został zwolniony. Był inwigilowany i prześladowany przez komunistyczne służby. Zmarł 27 maja 1998 roku w Opaczy pod Warszawą.

Artykuł: Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Artykuł: „Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Artykuł: Bitwa pod Żyrzynem

Bitwa pod Żyrzynem

Artykuł: Mac Pro

Mac Pro

Artykuł: Samolot RWD-5

Samolot RWD-5

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły