Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Klemens Rudnicki

poniedziałek,

Klemens Rudnicki

„Wielkie zwycięstwo nigdy nie może przyjść łatwo – nie byłoby wówczas żadną sztuką, ani zwycięstwem”

–– Klemens Rudnicki.

Klemens Stanisław Rudnicki urodził się 28 marca 1897 roku w Żydaczowie niedaleko Lwowa. Był uczniem Gimnazjum Klasycznego w Trembowli. Po przenosinach rodziny Rudnickich do Zakopanego, w 1913 roku zdał egzamin dojrzałości. W czasach szkolnych działał w „Zarzewiu” i w Drużynach Strzeleckich. Aktywnie działał także w drużynach skautowych.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej ochotniczo wstąpił do Legionu Wschodniego. Po rozwiązaniu formacji został wcielony do armii Austro-Węgier. Służył w 15. Pułku Piechoty. W 1917 roku podczas walk na froncie włoskim został ciężko ranny. Skutkiem rany był lekki niedowład lewej ręki. Wojnę zakończył w stopniu podporucznika. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. Otrzymał przydział do 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Brał udział w walkach z Ukraińcami i w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari.

Po zakończeniu walk o granice Rzeczpospolitej pozostał w wojsku. Służył w kilku jednostkach kawalerii. Po ukończeniu kursu Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. Wykładał w Wyższej Szkole Wojennej. W 1938 roku już jako podpułkownik objął dowództwo 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Na czele tej jednostki brał udział w kampanii wrześniowej, walczył m.in. w bitwie nad Bzurą oraz w obronie Warszawy. Za kampanię wrześniową otrzymał Krzyż Złoty Orderu Wojskowego Virtuti Militari.

Po kapitulacji uniknął niewoli i włączył się w działalność konspiracyjną. Organizował struktury Związku Walki Zbrojnej na terenach objętych okupacją sowiecką. W 1940 roku został zatrzymany przez NKWD. Trafił do więzienia na Łubiance w Moskwie. Po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa. Początkowo został dowódcą 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty, a następnie dowódcą 6 Brygady Strzelców. W tym okresie awansował do stopnia pułkownika.

„Żołnierzu, który byłeś, działałeś i widziałeś, wiedz, że Ojczyzna będzie Ci wdzięczną”

–– Klemens Rudnicki o żołnierzach walczących pod Monte Cassino.

Od października 1943 roku był zastępcą dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Brał udział w kampanii włoskiej, walczył m.in. pod Monte Cassino. Wojnę zakończył w stopniu generała brygady. Po zakończeniu działań wojennych objął dowództwo 1 Dywizji Pancernej. Po demobilizacji pozostał na emigracji. 11 listopada 1990 roku Prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski awansował go do stopnia generała dywizji. Zmarł 12 czerwca 1992 roku w Londynie.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły