Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Alicja Jadwiga Kotowska

sobota,

Alicja Jadwiga Kotowska

Alicja Kotowska urodziła się jako Maria Jadwiga Kotowska 20 listopada 1899 roku w Warszawie. Była trzecim dzieckiem z siedmiorga rodzeństwa. W rodzinnym mieście ukończyła gimnazjum. W 1918 roku zdała egzamin dojrzałości i rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jesienią wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku, kiedy wojska bolszewickie dotarły pod Warszawę, udała się na front jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża. Po wielu latach, w 1932 roku za niesienie pomocy na froncie została odznaczona krzyżem Polonia Restituta.

Jako studentka zetknęła się ze Zgromadzeniem Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego — siostrami zmartwychwstankami. Na trzecim roku przerwała studia i wstąpiła do klasztoru, gdzie otrzymała imię zakonne Alicja. Po odbyciu nowicjatu w 1924 roku została skierowana do wspólnoty sióstr w Warszawie i podjęła studia, tym razem na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W 1929 roku obroniła pracę magisterską z chemii. Podjęła pracę jako nauczycielka, m.in. w gimnazjum zmartwychwstanek na Żoliborzu. Po zdaniu egzaminu państwowego została dyplomowanym nauczycielem szkół średnich.

W 1934 roku została dyrektorem Prywatnej Szkoły Powszechnej i Żeńskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wejherowie. Oznaczało to także kierowanie prywatnym przedszkolem i internatem dla dziewcząt. Placówka borykała się z problemami finansowymi i Rada Miasta Wejherowa postanowiła przekazać ją Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Wysiłki siostry Alicji przyniosły efekty, w 1936 roku szkoła uzyskała prawa szkoły państwowej. Siostry zmartwychwstanki wychowywały młodzież w duchu patriotycznym i religijnym.

Po wybuchu drugiej wojny światowej i zajęciu Wejherowa przez Niemców w Wejherowie zlikwidowano szkołę i zakład sióstr zmartwychwstanek. Rozpoczęły się aresztowania Polaków. W październiku matka jednej z uczennic ostrzegła siostrę Alicję przed grożącym jej aresztowaniem i próbowała bezskutecznie namówić ją na ucieczkę. 24 października 1939 roku Alicja Kotowska została aresztowana przez gestapo. Była przetrzymywana w więzieniu w Wejherowie. 11 listopada 1939 roku widziano ją po raz ostatni. Była wśród więźniów ładowanych na ciężarówki, trzymała za ręce grupkę przestraszonych dzieci żydowskich. Została rozstrzelana prawdopodobnie tego samego dnia w lasach Piaśnicy Wielkiej. W miejscu tym w latach 1939–1940 zginęło ponad dziesięć tysięcy Polaków.

Jej ciała nigdy nie odnaleziono, jednak w czasie prowadzonych po wojnie ekshumacji znaleziono różaniec, jaki nosiły siostry zmartwychwstanki. 13 czerwca 1999 roku siostra Alicja Kotowska została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 polskich męczenników, ofiar drugiej wojny światowej.

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły