Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Znak towarowy

czwartek,

Znak towarowy

Znak towarowy to symbol, słowo, fraza, wzór lub kombinacja tych elementów, który służy do identyfikacji i odróżnienia produktów lub usług jednej firmy od innych. Znak towarowy pełni funkcję ochronną, zapewniając firmie wyłączne prawa do korzystania z danego znaku w kontekście określonych towarów lub usług. Pozwala to na budowanie wizerunku marki i jest ważnym elementem strategii marketingowej. Znak towarowy może być również narzędziem prawnym chroniącym przed nieuczciwą konkurencją i naśladownictwem.

Rodzaje znaków towarowych

 1. Słowne: Składają się wyłącznie z słów, liter, liczb lub ich kombinacji.
 2. Graficzne: Przedstawiają graficzne symbole, loga, obrazy.
 3. Trójwymiarowe: Dotyczą kształtu produktu lub jego opakowania.
 4. Znaki dźwiękowe: Odgłosy lub melodie używane do identyfikacji firmy.
 5. Kolorystyczne: Specyficzne kolory lub kombinacje kolorów używane jako znak firmowy.
 6. Znaki zapachowe: Rzadziej spotykane, odnoszą się do konkretnego zapachu związanego z marką.

Każdy z tych rodzajów znaków towarowych ma swoje unikalne zastosowania i może być chroniony prawnie, o ile spełnia odpowiednie wymogi rejestracji.

Znaczenie znaków towarowych

Znaki towarowe mają duże znaczenie w biznesie, ponieważ:

 1. Identyfikują produkt lub usługę: Pozwalają odróżnić produkty lub usługi jednej firmy od innych.
 2. Chronią prawa własności: Zapewniają prawną ochronę nazwy, logo lub innego znaku, uniemożliwiając innym firmom jego nieautoryzowane użycie.
 3. Budują wizerunek marki: Są narzędziem budowania i utrzymywania reputacji marki, co ma wpływ na decyzje zakupowe klientów.
 4. Wartość rynkowa: Zarejestrowane znaki towarowe mogą być cenne, dodając wartości do firmy i jej produktów lub usług.

Ochrona znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego może być realizowana na różnych poziomach:

 1. Krajowa: Znak towarowy jest rejestrowany w urzędzie patentowym danego kraju (w Polsce jest to Urząd Patentowy RP w Warszawie), zapewniając ochronę wyłącznie na jego terytorium.
 2. Regionalna: Niektóre regiony, jak np. Unia Europejska, oferują możliwość rejestracji znaku towarowego obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich.
 3. Międzynarodowa: Poprzez system Madrycki lub inne umowy międzynarodowe, można zarejestrować znak towarowy w wielu krajach jednocześnie, korzystając z jednego wniosku.

Każdy poziom ochrony ma swoje specyficzne wymogi i zakresy ochrony, które są istotne dla strategii ochrony znaku towarowego na różnych rynkach.

Symbole znaków towarowych

Symbol ™ (TradeMark)

Symbol ™, znany jako trademark, jest używany do oznaczania znaków towarowych, które nie są jeszcze oficjalnie zarejestrowane, ale są używane przez firmę lub osobę w celu identyfikacji produktu lub usługi. Symbol ten informuje, że dany znak jest traktowany jako własność intelektualna i podlega ochronie, choć nie został jeszcze formalnie zarejestrowany w urzędzie patentowym. Oznacza to, że firma lub osoba używająca tego symbolu ma zamiar zarejestrować znak jako oficjalny znak towarowy.

Symbol ® (Registered)

Symbol ®, znany jako Registered, jest używany przy znaku towarowym, który został oficjalnie zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym lub urzędzie ds. znaków towarowych. Używanie tego symbolu jest prawnie dozwolone tylko w przypadku, gdy znak towarowy został formalnie zarejestrowany i ma pełną ochronę prawną w danym kraju. Symbol ten informuje, że wszelkie prawa do korzystania ze znaku są zastrzeżone i chronione na mocy prawa, a nieautoryzowane użycie znaku może prowadzić do postępowania sądowego.

Symbol SM

Symbol SM (Service Mark) jest używany podobnie jak znak towarowy (Trademark, ™), ale odnosi się specyficznie do usług, a nie towarów. Oznacza on, że dany termin, logo lub inny symbol jest używany przez firmę lub osobę do identyfikacji i odróżnienia swoich usług od usług innych podmiotów. Podobnie jak w przypadku ™, symbol SM jest stosowany do znaków, które nie zostały formalnie zarejestrowane, choć są używane komercyjnie.

Symbol ©

Symbol ©, znany jako copyright, wskazuje na prawa autorskie do dzieła, takiego jak tekst, muzyka, dzieło sztuki, film czy program komputerowy. Oznacza, że prawa do reprodukcji, dystrybucji i pokazywania dzieła są zastrzeżone przez autora lub prawnego właściciela. Symbol ten jest używany, aby informować o prawach autorskich i chronić dzieło przed nieautoryzowanym wykorzystaniem. Copyright nie wymaga oficjalnej rejestracji i zaczyna obowiązywać automatycznie od momentu stworzenia oryginalnego dzieła.

Historia znaków towarowych

Historia znaków towarowych sięga starożytności, gdzie rzemieślnicy oznaczali swoje wyroby, aby wyróżnić je na rynku. Rozwój znaków towarowych, jakie znamy dzisiaj, nastąpił wraz z rosnącą industrializacją w XIX wieku. W tym okresie firmy zaczęły rejestrować swoje loga i nazwy, aby chronić swoje produkty i usługi. Pierwsze nowoczesne prawo dotyczące znaków towarowych wprowadzono w Wielkiej Brytanii w 1875 roku. Od tego czasu systemy prawne na całym świecie rozwijały i ulepszały przepisy dotyczące znaków towarowych, stanowiąc ważny element ochrony własności intelektualnej i konkurencji rynkowej.

Niekonwencjonalne zarejestrowane znaki towarowe

 • Zew Tarzana w dżungli (Tarzan yell): Przeraźliwy krzyk filmowej postaci Tarzana z lat trzydziestych. Zastrzeżony znak towarowy i znak usługowy, którego właścicielem jest Edgar Rice Burroughs, Inc.
 • D’oh!: Powiedzenie Homera Simpsona z amerykańskiej kreskówki Simpsonowie jest dźwiękowym znakiem towarowym firmy 20th Century Fox (obecnie 20th Century Studios).
 • Termin opisowy „Death by Chocolate”: W Stanach Zjednoczonych jest własnością restauracji Bennigan's IP LLC, w Unii Europejskiej prawa należą do FT Wood & Sons Limited.
 • Odcień koloru fioletowego: Znak zastrzeżony na terenie Polski przez firmę Play.
Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły