Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Sygnał Power Good

czwartek,

Sygnał Power Good

Sygnał Power Good jest istotnym elementem zasilaczy zgodnych ze standardem ATX, zapewniając, że system komputerowy jest uruchamiany tylko wtedy, gdy zasilanie jest stabilne i bezpieczne. Spełnienie wymagań specyfikacji ATX pod tym względem jest kluczowe dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa działania komputera. Warto zaznaczyć, że sygnał Power Good jest istotny nie tylko w fazie początkowego uruchamiania komputera, ale także w całym czasie jego pracy, ponieważ zapewnia ciągłe monitorowanie stabilności zasilania. W przypadku problemów z zasilaniem sygnał ten pomaga w szybkim reagowaniu, co może zapobiec uszkodzeniom sprzętu. Sygnał Power Good (PG) jest czasami nazywany także sygnałem Power OK.

Najważniejsze informacje

  • Sygnał Power Good jest sygnałem cyfrowym o wartości +5 V wysyłanym przez zasilacz do płyty głównej komputera. Informuje on, że zasilacz dostarcza stabilne napięcia do wszystkich swoich wyjść i że komputer jest gotowy do bezpiecznego rozruchu.
  • Służy jako wskaźnik dla płyty głównej, że wszystkie napięcia są w odpowiednich zakresach i stabilne. Bez tego sygnału płyta główna nie rozpocznie procesu bootowania, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom spowodowanym przez niestabilne lub nieodpowiednie napięcie.
  • Po włączeniu zasilacza istnieje krótkie opóźnienie (zazwyczaj od 100 ms do 500 ms) przed wysłaniem sygnału Power Good. Ten czas opóźnienia pozwala zasilaczowi na stabilizację napięć wyjściowych przed rozpoczęciem procesu uruchamiania komputera.
  • Jeśli zasilacz przestaje dostarczać odpowiednie napięcie lub napotyka problem, sygnał Power Good zostanie wyłączony (powróci do stanu niskiego), co informuje płytę główną o problemie. Płyta główna reaguje, zazwyczaj zatrzymując lub restartując proces uruchamiania, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów.
  • W standardzie ATX, sygnał Power Good jest jednym z podstawowych elementów interfejsu zasilania, umożliwiającym bezpieczne i kontrolowane uruchamianie systemu komputerowego.
  • W testowaniu zasilaczy, obecność i stabilność sygnału Power Good jest sprawdzana, aby potwierdzić, że zasilacz prawidłowo rozpoczyna i utrzymuje działanie. Brak sygnału PG lub jego opóźnienie może wskazywać na usterkę zasilacza.

Zasilacze gorszej jakości

Tańsze zasilacze są kuszącą opcją z powodu niskiej ceny, jednak mogą one przynieść kompromisy w zakresie jakości i niezawodności. W kontekście sygnału Power Good te kompromisy mogą mieć bezpośredni wpływ na stabilność i bezpieczeństwo pracy komputera, dlatego zaleca się wybór zasilaczy od renomowanych producentów, zwłaszcza w przypadku budowy lub modernizacji ważnych, lub wydajnych systemów komputerowych.

W zasilaczach niższej jakości czas opóźnienia sygnału Power Good najczęściej jest mniej dokładny. Teoretycznie powinien on być wysłany tylko wtedy, gdy wszystkie napięcia stabilizują się w bezpiecznych granicach, ale w tańszych modelach, może być aktywowany zbyt wcześnie lub zbyt późno. Kolejny częsty problem to niestabilność sygnału, co prowadzi do problemów z uruchamianiem lub niestabilnej pracy komputera. Przyczyną tego jest niska jakość komponentów i układów, która wpływa na precyzję pomiarów napięć.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły