Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wear Leveling

czwartek,

Wear Leveling

Technika Wear Leveling jest ważnym elementem w zarządzaniu pamięcią w dyskach SSD (Solid State Drives). SSD do przechowywania danych korzysta z pamięci flash, która ma ograniczoną liczbę cykli zapisu/odczytu. Aby wydłużyć żywotność dysku SSD, Wear Leveling równomiernie rozkłada operacje zapisu i usuwania danych na wszystkie komórki pamięci, bez niego często używane komórki pamięci mogłyby szybko się zużyć, co prowadziłoby do awarii dysku. Gdy kilka bloków osiągnie koniec swojego życia, urządzenie może stać się niesprawne, a utrata danych jest wysoce prawdopodobna.

Wear leveling działa poprzez mapowanie logicznych adresów systemu operacyjnego do fizycznych adresów w pamięci flash SSD. Bez tej technologii kontroler flash musiałby stale przypisywać logiczne adresy z systemu operacyjnego do fizycznych adresów pamięci flash. Oznaczałoby to, że każdy nowy zapis do wcześniej zapisanego bloku musiałby najpierw zostać odczytany, wymazany, zmodyfikowany i zapisany ponownie w tym samym miejscu, co jest bardzo czasochłonne i oznaczałoby, że niektóre obszary pamięci byłyby używane częściej niż inne.

Dyski SSD z dobrze zaimplementowaną techniką wear leveling są bardziej niezawodne, ponieważ ryzyko uszkodzenia danych jest znacznie zmniejszone. Niektóre rozwiązania mogą oferować lepszą ogólną wydajność, ponieważ równomiernie rozłożone operacje zapisu/odczytu zapobiegają „wąskim gardłom” związanym z przeciążeniem poszczególnych komórek. Jest to szczególnie ważne w środowiskach, gdzie dyski SSD są intensywnie eksploatowane (np. w serwerach, systemach do edycji wideo).

Typy Wear Leveling

Static Wear Leveling

Przenosi dane, które rzadko ulegają zmianie, pomiędzy komórkami pamięci, aby zapewnić równomierne zużycie wszystkich komórek. Jest to bardziej efektywne w zapobieganiu przedwczesnemu zużyciu niż dynamic wear leveling, ale zarazem bardziej złożone i może mieć wpływ na wydajność.

Dynamic Wear Leveling

Skupia się na równomiernym rozkładaniu operacji zapisu po całej przestrzeni pamięci, ale nie przenosi danych, które rzadko się zmieniają. Jest to prostsza i częściej stosowana metoda, szczególnie w tańszych dyskach SSD.

Global Wear Leveling

Łączy elementy static i dynamic wear leveling, rozkładając zapisy równomiernie po całej przestrzeni pamięci oraz przenosząc dane, które rzadko się zmieniają.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły