Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

RAID 0: Przykład

czwartek,

RAID 0: Przykład

RAID 0 zapewnia wysoką wydajność, ponieważ operacje odczytu i zapisu są równoległe na obu dyskach, jednak jeśli jeden z dysków ulegnie awarii, wszystkie dane zostaną utracone. Stanie się tak dlatego, że RAID 0 maksymalizuje dostępną przestrzeń na dysku i nie traci miejsca na redundantne dane. Jest to zalecane rozwiązanie do zastosowań wymagających wysokiej wydajności, ale nie jest odpowiednie dla krytycznych systemów danych z uwagi na brak odporności na awarie. Do takich zastosowań nadają się inne poziomy RAID, np. RAID 1, czy RAID 5.

Prezentowany przykład jest trochę uproszczony, ale raczej w zrozumiały sposób dobrze oddaje zasadę działania RAID 0.

Zapis danych na macierzy RAID 0

Załóżmy, że chcemy zapisać tekst "CKZiU". Aby zaprezentować go binarnie, można użyć kodowania ASCII, gdzie każda litera jest reprezentowana przez 8-bitowy (jednobajtowy) kod.

 • Kod litery "C" w ASCII: 67 – czyli 01000011 w zapisie binarnym.
 • Kod litery "K" w ASCII: 75 – czyli 01001011 w zapisie binarnym.
 • Kod litery "Z" w ASCII: 90 – czyli 01011010 w zapisie binarnym.
 • Kod litery "i" w ASCII: 105 – czyli 01101001 w zapisie binarnym.
 • Kod litery "U" w ASCII: 85 – czyli 01010101 w zapisie binarnym.

Reprezentacja binarna tekstu "CKZiU" to zatem:

C  - 01000011
K  - 01001011
Z  - 01011010
i  - 01101001
U  - 01010101

W macierzy RAID 0 dane są dzielone na bloki, które są równomiernie rozdzielane między dyski. Załóżmy, że każdy znak (bajt) będzie oddzielnie zapisany na dyskach. Rozłożenie wyglądałoby następująco:

Dysk 1:  01000011 (C) | 01011010 (Z) | 01010101 (U)
Dysk 2:  01001011 (K) | 01101001 (i)

Zapis przebiegał na obydwu dyskach jednocześnie, od lewej do prawej, czyli w partiach (CK), (Zi) oraz (U).

Awaria jednego z dysków

Jeśli w macierzy RAID 0 jeden z dysków ulegnie awarii, niestety nie można odzyskać pełnych danych, ponieważ RAID 0 nie oferuje redundancji ani możliwości odbudowy danych. W RAID 0 dane są rozdzielane (striping) między dyski, ale bez żadnych dodatkowych informacji, które pozwalałyby na odbudowę danych z innego dysku.

Załóżmy, że awarii uległ dysk 1, więc w prezentowanym przykładzie dostępne są jedynie dane zapisane na drugim dysku, czyli litery "K" i "i". Oto, co możemy odczytać z dysku 2:

 • Litera "K" – w kodzie ASCII jako 01001011.
 • Litera "i" – w kodzie ASCII jako 01101001.

Niestety, informacje o literach "C", "Z" i "U" zostały utracone wraz z awarią dysku 1. Nie można ich odzyskać, ponieważ RAID 0 nie zakłada ma żadnej kopii ani metody odbudowy danych. W realnym świecie jest jeszcze gorzej, czasami nie da się już uzyskać niczego sensownego.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły