Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Operator NOT

piątek,

Operator NOT

Operator NOT, znany również jako negacja, to jeden z podstawowych operatorów logicznych w systemie binarnym. Jest często wykorzystywany w obwodach cyfrowych i algorytmach przetwarzania danych, szczególnie w sytuacjach, gdzie konieczne jest odwrócenie stanu sygnału lub danych. Jest to również fundamentalna operacja w realizacji bardziej złożonych operacji logicznych, takich jak NAND i NOR.

Operator NOT działa na zasadzie odwracania wartości bitów:

  • jeśli bit jest równy 0, operator NOT zmienia go na 1;
  • jeśli bit jest równy 1, operator NOT zmienia go na 0.

Operator NOT jest operatorem jednoargumentowym, co oznacza, że działa na pojedynczej wartości binarnej.

Przykład użycia operatora NOT

Załóżmy, że mamy liczbę binarną 10101010. Zastosowanie operatora NOT do tej liczby wygląda następująco:

NOT 10101010
  = 01010101

Każdy bit zostaje odwrócony: 1 staje się 0 a 0 staje się 1.

Zadania z użyciem operatora NOT

  • Zadanie 1 – zastosuj operator NOT do liczby 11110000 i podaj wynik.
  • Zadanie 2 – zastosuj operator NOT do liczby 00001111 i podaj wynik.
  • Zadanie 3 – zastosuj operator NOT do liczby 10101010 i podaj wynik.
  • Zadanie 4 – zastosuj operator NOT do liczby 01010101 i podaj wynik.
  • Zadanie 5 – zastosuj operator NOT do liczby 00110011 i podaj wynik.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły