Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Architektura procesora

poniedziałek,

Architektura procesora

Pojęcie „architektura procesora” odnosi się do abstrakcyjnego modelu organizacji i funkcji procesora. Określa jego budowę i definiuje zasady działania. Dwie główne kategorie architektury procesorów to RISC (Reduced Instruction Set Computing) i CISC (Complex Instruction Set Computing). RISC charakteryzuje się mniejszą liczbą prostszych instrukcji, które mogą być wykonane w krótkim czasie, podczas gdy CISC obejmuje bardziej złożony zestaw instrukcji, które mogą wykonywać bardziej złożone operacje w pojedynczym wywołaniu. Współczesne procesory mogą również zawierać elementy pochodzące z obu tych podejść oraz dodatkowe funkcje, takie jak wsparcie dla operacji wektorowych, przetwarzania równoległego i wielowątkowości. Architektura procesora jest kluczowa dla zrozumienia, jak oprogramowanie i sprzęt komunikują się ze sobą i współpracują, aby wykonywać obliczenia.

Główne rodzaje architektur

 • CISC (Complex Instruction Set Computer) – procesory CISC mają dużą liczbę instrukcji, z których wiele jest dość złożonych. Przykładem są procesory firmy Intel i AMD w komputerach osobistych.
 • RISC (Reduced Instruction Set Computer) – procesory RISC charakteryzują się prostszym zestawem instrukcji, które są często wykonywane w jednym cyklu zegarowym. Przykładem są procesory ARM, które są powszechnie stosowane w urządzeniach mobilnych.
 • VLIW (Very Long Instruction Word) – w architekturze VLIW instrukcje są pakowane razem i wykonywane równolegle, co pozwala na większą przepustowość. Jest to często stosowane w wysoko specjalizowanych procesorach.
 • EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) – architektura wykorzystana w procesorach Itanium firmy Intel, pozwala na równoczesne wykonywanie wielu instrukcji dzięki jawnemu określeniu równoległości na poziomie instrukcji.
 • Superskalarna architektura – w architekturze superskalarnej, procesor może wykonywać więcej niż jedną instrukcję na cykl zegarowy, wykorzystując wiele jednostek wykonawczych.
 • Mikrokontrolery – są to specjalizowane procesory zaprojektowane do konkretnych zastosowań, często o ograniczonych możliwościach obliczeniowych, ale zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej i kosztów.
 • GPU (Graphics Processing Unit) – procesory graficzne są specjalizowane w szybkich obliczeniach równoległych, co jest kluczowe w przetwarzaniu grafiki komputerowej.
 • Quantum Computing – chociaż jeszcze nie jest szeroko stosowana, architektura komputerów kwantowych różni się znacznie od klasycznych komputerów, wykorzystując stany kwantowe do przetwarzania informacji.

Model programowy procesora

Model programowy procesora odnosi się do abstrakcyjnego opisu funkcji i możliwości procesora widzianych przez programistę. Nie dotyczy fizycznego układu procesora, ale raczej sposobu, w jaki programista interaktywnie wykorzystuje jego zasoby. Jest ważnym aspektem dla programistów systemów wbudowanych, twórców systemów operacyjnych i oprogramowania niskiego poziomu, ponieważ dostarcza im niezbędnych informacji do efektywnego wykorzystania możliwości procesora. Dla programistów aplikacji wysokiego poziomu te szczegóły są zazwyczaj ukryte za abstrakcjami dostarczanymi przez system operacyjny i języki programowania.

Składniki modelu programowego

 • Zestaw instrukcji (ISA - Instruction Set Architecture) – definiuje to, jakie operacje procesor może wykonywać, jakie są dostępne instrukcje, ich format i sposób użycia. ISA może być prosty jak w RISC (Reduced Instruction Set Computing) lub bardziej złożony jak w CISC (Complex Instruction Set Computing).
 • Rejestry – model programowy opisuje dostępne rejestry procesora, ich rolę i sposób użycia. Rejestry to małe, szybkie pamięci wewnątrz procesora używane do przechowywania tymczasowych danych i wyników obliczeń.
 • Model pamięci – opisuje, jak procesor interaktywnie korzysta z pamięci. To obejmuje organizację pamięci (liniowa, segmentowana itp.), zarządzanie pamięcią (np. poprzez stronicowanie) i model konsystencji pamięci.
 • Tryby pracy – wiele procesorów oferuje różne tryby pracy (np. tryb użytkownika i tryb jądra), które kontrolują poziom dostępu do zasobów systemowych. Model programowy definiuje te tryby i sposób ich przełączania.
 • System przerwań – opisuje, jak procesor obsługuje przerwania, czyli mechanizmy pozwalające na reagowanie na zdarzenia zewnętrzne lub systemowe, takie jak wejście/wyjście czy wyjątki.
 • Potokowość i równoległość na poziomie instrukcji — model programowy może zawierać informacje na temat implementacji potokowości (pipelining) i sposobów wykorzystania paralelizmu na poziomie instrukcji (ILP — Instruction Level Parallelism), co jest istotne dla optymalizacji wydajności.
 • Rozszerzenia specjalistyczne — wiele nowoczesnych procesorów zawiera specjalistyczne rozszerzenia do określonych zadań, takich jak przetwarzanie wektorowe (SIMD — Single Instruction, Multiple Data) czy szyfrowanie.

Mikroarchitektura procesora

Mikroarchitektura procesora odnosi się do sposobu, w jaki konkretne układy i komponenty procesora są zaprojektowane i zintegrowane, aby realizować model programowy (architekturę) procesora. Mikroarchitektura obejmuje szczegółowe aspekty projektowania, które decydują o tym, jak procesor wykonuje instrukcje zdefiniowane w jego zestawie instrukcji (ISA). Jest kluczowa dla osiągów procesora, ponieważ nawet przy tej samej architekturze (ISA), różne mikroarchitektury mogą znacznie różnić się wydajnością, zużyciem energii i możliwościami. Przykłady znanych mikroarchitektur to Intel Core, AMD Zen, ARM Cortex. Każda iteracja w rozwoju tych mikroarchitektur przynosi optymalizacje i innowacje, które poprawiają ogólną wydajność i efektywność procesorów.

Aspekty mikroarchitektury

 • Jednostki wykonawcze – te podzespoły procesora są odpowiedzialne za wykonywanie konkretnych typów operacji, takich jak arytmetyka, operacje logiczne, operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych, itd.
 • Potokowość (pipelining) – wiele współczesnych mikroprocesorów używa techniki potokowości, która pozwala na równoczesne przetwarzanie wielu instrukcji poprzez ich podział na mniejsze, niezależne etapy.
 • Pamięć cache – mikroarchitektura procesora zawiera hierarchię pamięci cache (L1, L2, L3), która służy do przechowywania często używanych danych blisko rdzenia procesora, co znacznie przyspiesza dostęp do danych.
 • Predykcja skoków i spekulacyjne wykonanie – współczesne procesory często próbują „przewidzieć” przyszłe instrukcje, aby zredukować opóźnienia związane z warunkowymi instrukcjami skoku.
 • Równoległe wykonywanie instrukcji – znane również jako ILP (Instruction Level Parallelism), to zdolność procesora do wykonywania wielu instrukcji w tym samym cyklu zegara.
 • Superskalarność – procesor wyposażony jest w wiele jednostek wykonawczych, umożliwiając równoczesne wykonywanie wielu instrukcji.
 • System zarządzania pamięcią – obejmuje mechanizmy takie jak MMU (Memory Management Unit), które zarządzają pamięcią wirtualną i fizyczną.
 • Zarządzanie energią i ciepłem – współczesne mikroarchitektury zawierają zaawansowane systemy zarządzania energią, które regulują zużycie energii i ciepło w celu optymalizacji wydajności i żywotności.
 • Rozszerzenia wektorowe i specjalistyczne – takie jak SSE, AVX w procesorach x86, które pozwalają na szybkie przetwarzanie dużych zestawów danych (np. operacje graficzne, obliczenia naukowe).
 • Bezpieczeństwo – wiele nowoczesnych mikroarchitektur wprowadza specjalne funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie sprzętowe i ochrona przed atakami sprzętowymi.

Przykłady procesorów dla różnych architektur

 • CISC (Complex Instruction Set Computer)
  • Intel x86 – linia procesorów Intel, w tym Pentium, Core i7, Core i9, są przykładami architektury CISC. Są one powszechnie stosowane w komputerach osobistych i serwerach.
  • AMD x86 – podobnie jak Intel, AMD produkuje procesory CISC, w tym serię Ryzen i Athlon, które są popularne w komputerach osobistych.
 • RISC (Reduced Instruction Set Computer)
  • ARM – procesory ARM, takie jak Cortex-A serii, są szeroko stosowane w smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.
  • Apple M1 – jest to przykład procesora RISC, który jest używany w najnowszych komputerach firmy Apple.
 • VLIW (Very Long Instruction Word)
  • Intel Itanium – choć obecnie rzadziej używane, procesory Itanium firmy Intel są przykładem architektury VLIW.
 • EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)
  • Intel Itanium – Itanium stosuje również paradygmat EPIC, który umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu instrukcji.
 • Superskalarna architektura
  • Intel Core – te procesory mogą jednocześnie wykonywać wiele instrukcji dzięki swojej superskalarnej architekturze.
  • AMD Ryzen – również stosują architekturę superskalarną, pozwalającą na wykonywanie wielu operacji jednocześnie.
 • Mikrokontrolery
  • Arduino – procesory używane w płytach Arduino, takie jak ATmega328, są dobrymi przykładami mikrokontrolerów.
  • ESP32 – jest to popularny mikrokontroler o dużej mocy obliczeniowej, często używany w projektach IoT.
 • GPU (Graphics Processing Unit)
  • NVIDIA GeForce – seria GeForce jest szeroko stosowana w grach i przetwarzaniu graficznym.
  • AMD Radeon – podobnie jak GeForce, seria Radeon jest przeznaczona do intensywnych zadań graficznych.
 • Quantum Computing
  • IBM Quantum – IBM jest jednym z pionierów w komputerach kwantowych i opracowało kilka procesorów kwantowych.
  • Google Sycamore – procesor kwantowy opracowany przez Google, znany z przeprowadzenia eksperymentu, który osiągnął tzw. „quantum supremacy”.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły