Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Virtual Machine Platform

poniedziałek,

Virtual Machine Platform

Funkcja „Platforma maszyny wirtualnej” (ang. Virtual Machine Platform, VMP) w nowszych systemach Windows to komponent systemu operacyjnego, który umożliwia uruchamianie maszyn wirtualnych (VM) na poziomie systemu. Jest to część większej infrastruktury wirtualizacji w Windows, która obejmuje także Hyper-V oraz Windows Subsystem for Linux (WSL). Aby skorzystać z funkcji „Platforma maszyny wirtualnej”, komputer musi spełniać wymagania sprzętowe dotyczące wirtualizacji, a także należy ją włączyć w ustawieniach systemu Windows lub przez PowerShell.

Możliwości VMP

 • VMP korzysta z rozszerzeń wirtualizacji procesora, takich jak Intel VT-x i AMD-V, aby zapewnić izolację i zabezpieczenia na poziomie sprzętowym dla maszyn wirtualnych.
 • Dzięki tej funkcji możesz instalować i uruchamiać różne systemy operacyjne jako gościnne w ramach Windows 11, co jest przydatne do testowania aplikacji na różnych platformach, symulacji różnych środowisk lub po prostu do korzystania z oprogramowania dostępnego tylko na innych systemach.
 • Deweloperzy mogą wykorzystać VMP do tworzenia izolowanych środowisk na potrzeby rozwijania i testowania aplikacji bez ryzyka zakłócenia głównego systemu operacyjnego.
 • VMP jest kluczowym składnikiem umożliwiającym uruchamianie dystrybucji Linuxa na Windows 11 poprzez Windows Subsystem for Linux (WSL), co ułatwia rozwój oprogramowania cross-platform.
 • Maszyny wirtualne uruchomione za pomocą VMP są izolowane od głównego systemu operacyjnego, co zwiększa bezpieczeństwo przez ograniczenie potencjalnego wpływu złośliwego oprogramowania.
 • VMP pozwala na elastyczne zarządzanie przydzielaniem zasobów dla maszyn wirtualnych, takich jak pamięć RAM i moc procesora, co pozwala na optymalizację wydajności w zależności od potrzeb użytkownika.

Instalacja systemu operacyjnego

Dokładne kroki mogą się różnić w zależności od używanej wersji systemu Windows. Zawsze należ sprawdzić, czy system i procesor wspierają wirtualizację sprzętową oraz, czy ta opcja jest włączona w BIOS/UEFI. Opis koncentruje się na systemie Windows 11 Pro.

Aby zainstalować system operacyjny, wykorzystując funkcję „Platforma maszyny wirtualnej” w Windows 11, musisz korzystać z narzędzi wirtualizacji, które są kompatybilne z tą platformą, takich jak Hyper-V (dostępny w niektórych edycjach Windows 11) lub inne oprogramowanie do wirtualizacji wspierające tę funkcję. Poniżej znajdziesz ogólny przewodnik, jak to zrobić, zakładając, że wykorzystane będzie Hyper-V.

Włącz funkcje wirtualizacji

 1. Otwórz „Panel sterowania” > „Programy” > „Programy i funkcje”.
 2. Kliknij „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows” po lewej stronie.
 3. Zaznacz „Platforma maszyny wirtualnej” oraz „Hyper-V” (jeśli jest dostępny w danej edycji Windows 11) i kliknij OK, aby zainstalować te funkcje. System może wymagać restartu.

Skonfiguruj Hyper-V

 1. Po restarcie otwórz Menedżer Hyper-V z menu Start.
 2. W Menedżerze Hyper-V, w lewym panelu, kliknij na nazwę swojego komputera.
 3. W prawym panelu akcji znajdziesz opcje do tworzenia nowej maszyny wirtualnej, zarządzania siecią wirtualną itd.

Tworzenie nowej maszyny wirtualnej

 1. Kliknij „Nowa” > „Maszyna wirtualna” w prawym panelu akcji Menedżera Hyper-V, aby uruchomić kreatora nowej maszyny wirtualnej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, wprowadzając nazwę dla maszyny wirtualnej, przydzielając pamięć, konfigurując sieć wirtualną i wybierając opcje dysku wirtualnego.
 3. Na etapie konfiguracji dysku, będziesz miał opcję używania istniejącego dysku wirtualnego lub utworzenia nowego. Do instalacji nowego systemu operacyjnego zazwyczaj tworzy się nowy dysk wirtualny.

Instalacja systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej

 1. W procesie tworzenia maszyny wirtualnej zostaniesz poproszony o wybranie obrazu instalacyjnego (plik ISO) dla systemu operacyjnego, który chcesz zainstalować.
 2. Po zakończeniu kreatora kliknij prawym przyciskiem myszy utworzoną maszynę wirtualną w Menedżerze Hyper-V i wybierz „Połącz”, aby otworzyć okno maszyny wirtualnej.
 3. Uruchom maszynę wirtualną, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji systemu operacyjnego, tak jakbyś robił to na fizycznym komputerze.

Konfiguracja po instalacji

Po pomyślnej instalacji systemu operacyjnego możesz skonfigurować maszynę wirtualną według swoich potrzeb, instalować potrzebne oprogramowanie, narzędzia i sterowniki.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły