Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wirtualizacja przechowywania danych

piątek,

Wirtualizacja przechowywania danych

Wirtualizacja przechowywania danych, znana również jako storage virtualization, to proces abstrahowania fizycznych zasobów przechowywania danych poprzez zgrupowanie wielu urządzeń pamięci masowej z różnych sieci, nawet z różnych lokalizacji, aby wydawały się jednym pojedynczym zasobem przechowywania. Ta technologia ma na celu ułatwienie zarządzania pamięcią masową, poprawę elastyczności, optymalizację wykorzystania zasobów i zmniejszenie kosztów. Jest stosowana w różnych środowiskach, od małych przedsiębiorstw po duże centra danych, i jest kluczowym elementem nowoczesnych infrastruktur IT, wspierając elastyczność, wydajność i optymalizację kosztów.

Kluczowe aspekty wirtualizacji przechowywania danych

Abstrakcja

Wirtualizacja ukrywa rzeczywiste techniczne szczegóły systemów przechowywania przed użytkownikami i aplikacjami, prezentując uproszczony, jednolity interfejs. Użytkownicy mogą zarządzać i skalować zasoby bez konieczności zajmowania się szczegółami fizycznego sprzętu.

Zwiększona elastyczność

Administratorzy mogą łatwiej zarządzać zasobami przechowywania, przenosząc dane między różnymi urządzeniami bez wpływu na operacje lub dostępność. Można to robić w czasie rzeczywistym, bez przerywania usług.

Optymalizacja wykorzystania

Przez wirtualne grupowanie zasobów przechowywania, organizacje mogą lepiej wykorzystać swoje istniejące zasoby, zwiększając ich efektywność i zmniejszając marnotrawstwo.

Uproszczone zarządzanie

Wirtualizacja umożliwia scentralizowane zarządzanie zasobami przechowywania, co upraszcza administrację, nawet w skomplikowanych środowiskach z różnorodnym sprzętem i formatami danych.

Poprawa ciągłości działania i odzyskiwania po awarii

Wirtualizacja może ułatwić procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, ponieważ dane można replikować i przechowywać w różnych lokalizacjach, co zapewnia ich dostępność nawet w przypadku awarii fizycznego sprzętu.

Skalowalność

Systemy mogą być łatwo rozszerzane o dodatkową przestrzeń dyskową bez zakłócania istniejących operacji. Nowe urządzenia przechowywania mogą być dodawane do puli i natychmiast wykorzystywane, co zapewnia szybką adaptację do rosnących wymagań danych.

Przykłady zastosowania

Każdy z prezentowanych przykładów demonstruje, jak wirtualizacja przechowywania danych może zwiększyć efektywność, ułatwić zarządzanie danymi, poprawić dostępność danych i zwiększyć elastyczność organizacji IT. Implementując wirtualizację przechowywania, organizacje mogą również osiągnąć znaczne oszczędności kosztów, redukując potrzebę nadmiernych inwestycji w fizyczne urządzenia przechowywania i związane z nimi koszty utrzymania.

Wirtualne macierze dyskowe

To jedna z najczęstszych form wirtualizacji przechowywania, gdzie fizyczne dyski twarde różnych typów i od różnych producentów są grupowane w jedną macierz. Użytkownicy i administratorzy widzą tę macierz jako pojedynczy zasób przechowywania, co ułatwia zarządzanie i skalowanie przestrzeni dyskowej.

Oprogramowanie do wirtualizacji przechowywania

Specjalistyczne oprogramowanie może być używane do tworzenia warstwy wirtualizacji, która zarządza wszystkimi fizycznymi urządzeniami przechowywania w sieci. Przykłady obejmują VMware vSAN, które agreguje lokalne dyski serwerów fizycznych w zasoby przechowywania, które mogą być w pełni wirtualizowane i zarządzane centralnie.

Wirtualizacja oparta na sieci

Urządzenia takie jak przełączniki przechowywania danych (storage switches) mogą być używane do wirtualizacji zasobów przechowywania, umożliwiając serwerom dostęp do współdzielonej pamięci masowej. Przykłady obejmują funkcje jak te dostarczane przez SAN (Storage Area Network) lub NAS (Network-Attached Storage).

Cloud Storage Virtualization

Chmura oferuje wirtualizację przechowywania przez usługi takie jak Amazon S3, Microsoft Azure Storage, czy Google Cloud Storage, gdzie dane są przechowywane w środowisku wirtualnym, dając wrażenie nieograniczonej ilości przestrzeni dyskowej, która może być skalowana w górę lub w dół w zależności od potrzeb.

Pula przechowywania

To podejście pozwala na grupowanie fizycznego przechowywania z różnych urządzeń w jedną dużą pulę przechowywania, którą można następnie podzielić na mniejsze segmenty i przypisać różnym aplikacjom lub użytkownikom, często z zastosowaniem technik thin provisioning, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni dyskowej.

Wirtualizacja na poziomie plików

W przeciwieństwie do wirtualizacji na poziomie bloków, która ukrywa szczegóły fizycznej pamięci masowej, wirtualizacja na poziomie plików skupia się na warstwie plików i katalogów, umożliwiając użytkownikom i aplikacjom transparentny dostęp do plików rozproszonych po wielu urządzeniach.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły