Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Windows Management Instrumentation

środa,

Windows Management Instrumentation

Windows Management Instrumentation (WMI) to technologia w systemach operacyjnych Windows, która umożliwia zarządzanie komputerem. Jest to część większego zestawu narzędzi zarządzania Microsoft Windows, zapewniająca jednolity interfejs do monitorowania i kontrolowania zasobów systemowych. WMI pozwala na dostęp do informacji o stanie systemu, konfiguracji sprzętu, zainstalowanym oprogramowaniu, informacjach o bezpieczeństwie, a także umożliwia wykonywanie pewnych operacji administracyjnych. Oferuje swoje usługi zarówno lokalnie, jak i zdalnie oraz jest dostępne z poziomu wielu języków programowania.

WMI Command-line

WMIC (czyli )WMI Command-line) to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia interakcję z WMI. Dzięki WMIC administratorzy i zaawansowani użytkownicy mogą wykonywać zadania zarządzania systemem, zbierać informacje o różnych aspektach komputera i jego działania, a także zmieniać ustawienia, a wszystko to z poziomu wiersza poleceń. Jest to szczególnie przydatne w skryptach i przy automatyzacji zadań administracyjnych. WMIC jest potężnym narzędziem, ale wymaga pewnej wiedzy i ostrożności przy jego używaniu, ponieważ nieprawidłowe polecenia mogą prowadzić do niezamierzonych konsekwencji.

WMIC można użyć m.in. do takich celów, jak:

  • zbieranie informacji o sprzęcie – szczegółowych informacji o komponentach sprzętowych, takich jak procesor, pamięć RAM, dyski twarde itp.,
  • zarządzanie procesami – wyświetlanie, uruchamianie lub zamykanie procesów na lokalnym lub zdalnym komputerze,
  • zarządzanie usługami – zarządzanie usługami Windows, włącznie ze startowaniem, zatrzymywaniem i konfiguracją usług,
  • zmiany ustawień systemowych – modyfikacja różnych ustawień systemowych, takich jak zmiana ustawień sieciowych czy aktualizacja zasad grupy.

Przykłady użycia WMIC

Wyświetlenie listy procesów

wmic process list brief

Wyłączenie komputera

wmic os where "Primary=true" call Win32Shutdown 5

Wyświetlenie informacji o systemie operacyjnym

wmic os get caption,version

WMI z poziomu PowerShell

Wyświetlenie informacji o procesorze

Get-WmiObject -Class Win32_Processor

Wyświetlenie informacji o dyskach twardych

Get-WmiObject -Class Win32_LogicalDisk

Restartowanie usługi

Get-WmiObject -Class Win32_Service -Filter "Name='spooler'" | Invoke-WmiMethod -Name RestartService

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły