Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PowerShell: Zmiana tapety

środa,

PowerShell: Zmiana tapety

Zmiana tapety pulpitu dla określonego użytkownika za pomocą PowerShell nie jest trudna do wykonania. Prezentowany przykład można wykorzystać m.in. do zdalnego zmieniania tapety lub do ustawiania jej przy pomocy harmonogramu zadań. W Windows ustawienie tapety jest przechowywane w rejestrze, więc będziesz musiał zmodyfikować odpowiednią wartość rejestru dla danego użytkownika. Pamiętaj, że zmiana rejestru może być ryzykowna, więc należy robić to ostrożnie.

Aby zmienić tapetę pulpitu określonego użytkownika za pomocą PowerShell, musisz wykonać kilka kroków:

  • wyszukać SID użytkownika na podstawie jego nazwy;
  • zmienić wartość tapety w rejestrze dla tego użytkownika;
  • zastosować zmiany bez konieczności restartowania systemu.

Przykładowy kod:

# Nazwa użytkownika, dla którego zmieniamy tapetę
$UserName = "NazwaUzytkownika"

# Znajdowanie SID użytkownika
$objUser = New-Object System.Security.Principal.NTAccount($UserName)
$strSID = $objUser.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier])
$UserSID = $strSID.Value

# Ścieżka do nowej tapety
$WallpaperPath = "C:\Path\To\New\Wallpaper.jpg"

# Ścieżka do klucza rejestru
$RegPath = "HKEY_USERS" + $UserSID + "Control PanelDesktop"

# Zmiana tapety w rejestrze
Set-ItemProperty -Path "Registry::$RegPath" -Name "Wallpaper" -Value $WallpaperPath

# Zastosowanie zmian
RUNDLL32.EXE user32.dll, UpdatePerUserSystemParameters ,1 ,True

Przed uruchomieniem tego skryptu, upewnij się, że:

  • zastąpiłeś "NazwaUzytkownika" rzeczywistą nazwą użytkownika;
  • zastąpiłeś "C:\Path\To\New\Wallpaper.jpg" rzeczywistą ścieżką do pliku tapety.

Ten skrypt wymaga uprawnień administracyjnych do zmiany rejestru dla innego użytkownika. Ponadto funkcja UpdatePerUserSystemParameters wywołana przez RUNDLL32 powinna zastosować zmiany bez konieczności restartowania systemu, ale jej skuteczność może zależeć od wersji Windows.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły