Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jak napisać i uruchomić skrypt PowerShell w Windows?

środa,

Jak napisać i uruchomić skrypt PowerShell w Windows?

We wszystkie współczesne systemy Windows jest wbudowane potężne narzędzie o nazwie PowerShell, które służy przede wszystkim do automatyzacji i wykonywania zadań administracyjnych. W skład PowerShell wchodzą powłoka wiersza poleceń i powiązany z nią język skryptowy.

Tworzenie skryptu

Aby napisać i uruchomić skrypt PowerShell w systemie Windows, należy wykonać kilka kroków.

Uruchom edytor tekstu

Możesz użyć dowolnego edytora tekstu, ale dla skryptów PowerShell zaleca się używanie edytora, który wspiera składnię PowerShell, na przykład Notepad++, czy Visual Studio Code lub uważany za przestarzały, ale wciąż dostępny domyślnie PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment). Aby uruchomić PowerShell ISE w Windows 11, można po prostu wpisać powershell_ise w menu Start lub wierszu poleceń.

Napisz skrypt

W edytorze tekstu napisz skrypt PowerShell. Na przykład, prosty skrypt do wyświetlenia aktualnej daty i czasu:

Get-Date

Zapisz skrypt

Zapisz plik z rozszerzeniem .ps1. Na przykład, MojSkrypt.ps1. Upewnij się, że wybrałeś typ pliku jako "Wszystkie pliki" (lub podobny), aby uniknąć dodania niechcianego rozszerzenia tekstu, takiego jak .txt.

Uruchamianie skryptu

Domyślnie, Windows ma ustawioną politykę, która nie pozwala na uruchamianie skryptów PowerShell. Aby to zmienić, musisz wykonać kilka czynności.

Uruchom PowerShell

Naciśnij win + S, wpisz PowerShell, kliknij prawym przyciskiem myszy na „Windows PowerShell” i wybierz „Uruchom jako administrator”. Uruchomienie jako administrator może być konieczne do wykonania niektórych skryptów, które wymagają uprawnień administratora.

Zmień politykę wykonywania skryptów

Jeśli zmiana jest wymagana, wpisz polecenie:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Wybierz Tak lub A (Tak dla wszystkich), gdy zostaniesz o to poproszony. RemoteSigned pozwala na uruchamianie lokalnych skryptów. W podobny sposób możesz odwrócić zmianę.

Uruchom skrypt

Pamiętaj, że uruchamianie skryptów, zwłaszcza tych pobranych z Internetu lub otrzymanych od nieznanych źródeł, może być ryzykowne. Zawsze sprawdzaj i analizuj skrypty, zanim je uruchomisz. Wracając do przykładu – przejdź do lokalizacji, w której zapisałeś swój skrypt, używając polecenia cd w PowerShell. Na przykład:

cd C:\Sciezka\Do\Moich\Skryptow

Następnie uruchom skrypt, wpisując:

.\MojSkrypt.ps1

Uwagi

  • Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do uruchamiania skryptów i że skrypt, który uruchamiasz, pochodzi z zaufanego źródła.
  • Jeśli napotkasz błędy dotyczące ścieżek dostępu, upewnij się, że ścieżka do skryptu jest poprawna.
  • PowerShell ISE oferuje dodatkowe funkcje, takie jak kolorowanie składni i debugowanie, które mogą być pomocne podczas pisania skryptów.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły