Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PowerShell: Uzyskiwanie pomocy

niedziela,

PowerShell: Uzyskiwanie pomocy

PowerShell oferuje kilka sposobów na uzyskanie pomocy i dokumentacji na temat jego poleceń i funkcji. Jeśli chodzi o informacje dostępne w Internecie, najlepszym źródłem jest strona internetowa Microsoft Docs, która zawiera obszerną dokumentację online dla PowerShell, w tym przewodniki, referencje poleceń i samouczki. Jest ona szczególnie przydatna, jeśli szukasz najnowszych informacji lub wiedzy na temat wersji PowerShell, która nie jest zainstalowana na Twoim komputerze.

Użyteczne polecenia

Dostępność niektórych poleceń może zależeć od wersji PowerShell i konfiguracji systemu.

Get-Help

To podstawowe polecenie służy do uzyskiwania pomocy na temat innych poleceń w PowerShell. Możesz je używać w różnych formach, na przykład:

  • Get-Help <NazwaPolecenia> – wyświetla podstawowe informacje o poleceniu.
  • Get-Help <NazwaPolecenia> -Detailed – pokazuje bardziej szczegółowe informacje, w tym parametry i przykłady.
  • Get-Help <NazwaPolecenia> -Examples – wyświetla tylko przykłady użycia polecenia.
  • Get-Help <NazwaPolecenia> -Full – ostarcza kompletną dokumentację polecenia, w tym szczegółowe opisy parametrów i informacje o wyjściu.

Get-Command

Pozwala znaleźć polecenia, które są dostępne w Twojej sesji PowerShell. Możesz szukać poleceń po części nazwy lub typie (cmdlet, funkcja, skrypt itp.).

Get-Module

Wyświetla listę modułów załadowanych w sesji, które mogą zawierać dodatkowe polecenia.

Update-Help

Pobiera najnowsze pliki pomocy z Internetu i aktualizuje lokalną bazę danych pomocy. Jest to przydatne, ponieważ nie wszystkie pliki pomocy są instalowane domyślnie.

Przykłady poleceń

Sposób wykorzystania dostępnych narzędzi w zakresie uzyskiwania pomocy najlepiej ilustrują przykłady poleceń w PowerShell.

Uzyskiwanie podstawowej pomocy dla polecenia

 Get-Help Get-Process

To polecenie wyświetla podstawowe informacje o cmdlecie Get-Process, które służy do wyświetlania informacji o procesach działających na komputerze.

Wyświetlanie szczegółowej pomocy z przykładami

 Get-Help Get-Service -Detailed

Wyświetla szczegółowe informacje, w tym opisy parametrów i przykłady dla polecenia Get-Service, które jest używane do zarządzania usługami w systemie Windows.

Pobieranie tylko przykładów dla polecenia

 Get-Help Set-ExecutionPolicy -Examples

Pokazuje przykłady użycia polecenia Set-ExecutionPolicy, które umożliwia zmianę polityki wykonania skryptów w PowerShell.

Znalezienie wszystkich poleceń zawierających określony wyraz

 Get-Command *Item*

Wyszukuje wszystkie cmdlety i funkcje, których nazwy zawierają słowo "Item". Może to obejmować polecenia takie jak Get-Item, Set-Item, Remove-Item itp.

Wyświetlanie modułów załadowanych w sesji

 Get-Module

To polecenie wyświetla listę wszystkich modułów, które są obecnie załadowane w sesji PowerShell.

Aktualizacja lokalnych plików pomocy

 Update-Help

Pobiera najnowsze pliki pomocy dla poleceń PowerShell z Internetu. Może wymagać uruchomienia z uprawnieniami administratora.

Sprawdzanie wersji PowerShell

 $PSVersionTable.PSVersion

Wyświetla informacje o wersji zainstalowanego PowerShell.

Polecenie Get-Command

Polecenie Get-Command w PowerShell jest niezwykle przydatne, gdy chcesz znaleźć i odkryć dostępne cmdlety, funkcje, skrypty, a także inne rodzaje poleceń. Możesz używać Get-Command do wyszukiwania poleceń według nazwy, typu, modułu, a także według ich funkcjonalności, nawet jeśli nie znasz dokładnej nazwy polecenia. Jest ono szczególnie przydatne dla nowych użytkowników PowerShell lub w sytuacjach, gdy pracujesz z nieznanymi modułami lub rozszerzeniami.

Wyświetlanie wszystkich dostępnych poleceń

Get-Command

To polecenie wyświetli listę wszystkich cmdletów, funkcji, skryptów itp., które są dostępne w Twojej sesji PowerShell.

Wyszukiwanie poleceń zawierających określony wyraz w nazwie

Get-Command *Item*

To polecenie znajdzie wszystkie polecenia, których nazwy zawierają słowo „Item” (np. Get-Item, Set-Item).

Wyszukiwanie poleceń dotyczących dysków twardych

Get-Command *Disk*

To polecenie wyszuka wszystkie polecenia związane z dyskami twardymi, których nazwy zawierają słowo „Disk”.

Szukanie poleceń związanych z uprawnieniami

Get-Command *Permission*

Dzięki temu poleceniu możesz znaleźć cmdlety i funkcje związane z uprawnieniami, na przykład te, które pozwalają na zmianę uprawnień do plików lub folderów.

Filtrowanie poleceń według modułu

Get-Command -Module Storage

Wyświetla wszystkie polecenia z modułu „Storage”, który zawiera narzędzia do zarządzania dyskami, partycjami itp.

Znalezienie Poleceń Typu Alias

Get-Command -CommandType Alias

To polecenie wyświetli wszystkie aliasy dostępne w Twojej sesji PowerShell. Aliasy to skrócone nazwy dla innych poleceń.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły